www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Het Dijkwater: botanisch een topgebied

3 mei 2023 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Voor de Watersnoodramp van 1953 was Het Dijkwater op Schouwen-Duiveland een zeearm van de Grevelingen waar met hoog water de boeren hun goederen per schip vanaf de landbouwhaventjes vervoerden en waar met laag water de zeehonden op de zandplaten lagen. Nu is dit gebied nu een botanische parel. Van heinde en verre komen floristen naar dit natuurgebied die rond deze tijd paars kleurt door de Harlekijn-orchideeën.

Zeldzaam

De Harlekijn (Anacamptis morio) kwam in Nederland algemeen voor, maar is sterk achteruitgegaan en kunnen we nu nog tegenkomen op de Waddeneilanden en in Zeeland. Hier resteert de soort in twee omvangrijke populaties met ieder meer dan 10.000 exemplaren in de Zouten en Zoeten Haard bij Renesse en in Dijkwater op Schouwen-Duiveland. Daarnaast komt de soort voor in kleinere aantallen in bermen (Brouwersdam), op de eilanden in de Grevelingen en op enkele zandplaten in Zeeland.

Meer zeldzame planten

De plant groeit vooral op vochtige hooiweiden op zandige, min of meer kleihoudende grond. Deze schrale gronden worden door middel van maaien en afvoeren én nabeweiding arm gehouden.  Vaak komt de soort samen voor met Addertong, Rietorchis, Bijenorchis, Gewone Brunel, Kale Jonker etc. Langs het water van Dijkwater groeien zoutminnende planten als Zeekraal en Melkkruid. Daar is het nog even opwachten, die hebben eerst een zwoel lentebuitje nodig om te kunnen ontkiemen.

Addertong. Foto Twan Teunissen

Excursies

Door Het Dijkwater loopt een prachtige wandelroute die start vanaf het Knotwilgendreefje. Wie echter de orchideeën van dichtbij wil zien, kan mee met een van de vele excursies. Meer informatie over de excursies vindt u hier.

Harlekijnen in Het Dijkwater. Foto Marijke Lieman

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog