www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Alpenwatersalamander op Schouwen-Duiveland: nieuwe (wilde) soort!

26 oktober 2023 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Tijdens opruimwerkzaamheden worden wel vaker salamanders gevonden. Tussen vermolmde houtstapels of onder tegels vind je vaak de kleine watersalamander aan, die rond de paartijd in een poel of vijver zitten, maar daarbuiten vaak op het land te vinden zijn. Maar de twee salamanders die deze week gevonden werden bleken uniek voor Schouwen-Duiveland te zijn: Alpenwatersalamanders.

Dakpannen

Bij het opruimen van een stapeltje dakpannen nabij de Gadra-boerderij vond Christiaan Veldhausz (team Binnenwerk – Staatsbosbeheer) twee salamanders die qua kleur nogal afweken van wat er normaal aangetroffen werd. Diverse apps werden geraadpleegd en daar kwam de alpenwatersalamander uit. Maar daaruit bleek ook dat de soort niet in het wild voorkwam op Schouwen-Duiveland. Ravon (kennisorganisatie voor inheemse reptielen, amfibieën en vissen) bevestigde echter ons vermoeden: dit zijn twee alpensalamanders, een nieuwe soort op Schouwen-Duiveland!

Verspreiding

De meeste alpenwatersalamanders komen voor in Noord-Brabant en Limburg. In de Provincie Zeeland komen ze voor op de dekzandgronden rond Koewacht. Daarnaast komt de soort door uitzettingen ook voor op andere plekken, soms ook in stedelijk gebied. Het vaakst kom je hem tegen in de buurt van bos en/of houtwallen op zandgrond en in kleinschalige landschappen met heggen en struwelen. Het bos van Gadra met zijn elzenhakhout, poelen en bramenstruiken is dan ook perfect voor deze soort.

Alpenwatersalamander foto J de Groot Staatsbosbeheer

Overwintering

Alpenwatersalamanders overwinteren op het land. Tussen houtstapels, vermolmd hout of in dit geval een stapeltje dakpannen. Vanaf januari tot en met maart trekken ze naar het water om voort te planten. Daarna nemen het aantal volwassen dieren in het water weer snel af. De eerste jonge dieren kruipen rond juni het land op en blijven tot ze geslachtsrijp zijn (na drie jaar) op het land. De Alpenwatersalamander kan tien jaar worden.

Gadra

Het bos rondom Gadra is een oud eikenbos met weitjes die begrenst zijn door elzenhakhout (elzenmeten). Diverse poelen, heggen, bramenstruiken, dood hout maken het landschap heir afwisselend. Een plek die uiterst geschikt is voor de boomkikker. Maar blijkbaar ook voor deze salamanders. Hoe komen de alpenwatersalamanders op Gadra? Zijn ze er altijd al geweest maar nog nooit eerder ontdekt? Om hoeveel exemplaren gaat het? Zitten ze ook rondom de andere poelen? Door de vondst van deze twee alpenwatersalamanders hebben we nu heel veel vragen. In het voorjaar gaan we deze soort verder onderzoeken. Wie weet wat we allemaal ontdekken.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog