www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Feugelpôlle Ameland op VroegeVogelsTV

15 mei 2013 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Aan de Zuidwest kust van Ameland ligt de Feugelpôlle. Deze kwelder is de broedplaats van de op één na grootste kolonie grote sterns in West-Europa. Kwelders kunnen meegroeien met de stijgende zeespiegel en zijn daardoor in potentie natuurlijke klimaatbuffers. Door golf- en stroomerosie is inmiddels een deel van de Feugelpôlle verdwenen. Om ervaring op te doen met natuurlijke klimaatbuffers is Staatsbosbeheer met zes andere partijen het project ‘Klimaatbuffer Zuidwest Ameland’ gestart.

In de uitzending van VroegeVogels TV op dinsdag 14 mei legde Marjan uit welke maatregelen inmiddels genomen zijn. De eerste was het aanbrengen van een grote kleischelpenbank aan de voet van de kwelder. Bij de tweede maatregel gebeurde hetzelfde, maar dan in combinatie met het plaatsen van rijshouten dammen. Een tussentijdse evaluatie laat zien dat de invloed van de stroming indrukwekkend is en in korte tijd effect heeft op de rijshouten dammen en de aangebrachte kleischelpen. De kleischelpenbank en rijshouten dammen bleken op een aantal plekken niet bestand tegen het aanhoudende geweld van het water. Door een paar kleine aanpassingen met zandzakken evenals een verbreding van de stroomgaten in de dammen, wordt de enorme kracht van de Waddenzee enigszins opgevangen.
Intussen zijn  grote sterns, kokmeeuwen en visdiefjes alweer aan het broeden geslagen op de Feugelpolle. Een prachtig gezicht!

Kijk terug: http://vroegevogels.vara.nl/media/236221

reageren

geef een reactie

  • Jan Veenendaal.
    16 mei 2013 om 16:50
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog