www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Vogels kiezen weer voor Engelsmanplaat

4 juni 2013 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Gisteren ontving de bemanning van de Krukel een bericht van de vrijwillige Vogelwachters op Engelsmanplaat dat ze weer een aantal dwergsterns en Noordse sterns hadden gezien, die zich aan het hervestigen waren op de oostpunt van de plaat. Op deze plaats hebben de dieren al eerder getracht te vestigen, maar afgelopen springtij zijn ze daar weggespoeld. Nu dus een tweede poging. De borden die daar al geplaatst waren zullen door deze hervestiging ietwat verplaatst worden.

EMPOok op het Rif, één van de zandplaten van Engelsmanplaat, zitten op dit moment enkele broedende dieren op de eieren. Daarnaast vindt er binnen, maar ook ten westen van die kolonie hervestiging plaats door Noordse sterns en dwergsterns. Waarschijnlijk zijn dit dieren welke eerder van de Hiezel zijn gespoeld.  Vandaag wordt er richting het Rif gevaren om deze kolonie opnieuw te markeren met extra borden. Het gemarkeerde gebied zal waarschijnlijk groter worden dan welke voorheen gemarkeerd was. Zodra we een kaart tot onze beschikking hebben zullen wij deze bekend maken.

Dit type borden zijn neergezet
Dit type bord is neergezet

Reden waarom de borden nu worden neergezet is dat de vrijwillige vogelwachters van Staatsbosbeheer en de bemanning van de Krukel de dieren niet willen verstoren tijdens de hervestigingsperiode en dus geen onnodige tijd door willen brengen nabij deze dieren. Dus hoe sneller hoe beter.

Het beschermen van de broedkolonies is zeker belangrijk. Zeker de dwergstern die als kwetsbare vogel te boek staat, omdat het broedbiotoop van dit dier bedreigd wordt. En wat betreft de Noordse stern, dat is een zeldzame broedvogel in Nederland. Het is mooi als we deze prachtige vogels een handje kunnen helpen. Mag Engelsmanplaat dan helemaal niet meer bezocht worden omdat er overal borden staan? Niets is minder waar! We willen de vogels en de dieren beschermen en de mensen  begeleiden en ze laten verwonderen over dit mooi stukje Werelderfgoed. Het is en blijft prachtige natuur, die alleen erg kwetsbaar is en waar je zeker van kunt genieten. Maar houdt rekening met de bebording en met de hoogwatervluchtplaatsen, want 3 uur vóór en 3 ná hoogwater mogen deze gebieden niet betreden worden.

reageren

geef een reactie

  • Slaapplaats reuzensterns ontdekt op Engelsmanplaat | Staatsbosbeheer Ameland
    11 augustus 2014 om 16:51

    […] van reuzensterns beschikbaar en dus is dit goed nieuws. Vorig jaar hebben we nog een bericht geplaatst op het blog over de hervestiging van Noordse sterns en dwergsterns op de plaat. […]

  • Red-backed shrike on Dutch desert island | Dear Kitty. Some blog
    10 juni 2013 om 14:57

    […] Engelsmanplaat terns: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog