www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Pakkende kijk op de kwelder wint fotowedstrijd

16 oktober 2013 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

[slideshow]Woensdag 16 oktober opende Nico Oud, wethouder van gemeente Ameland en tevens voorzitter van de stuurgroep Klimaatbuffer Zuidwest Ameland,de Feugelpôlle foto-expositie in het Natuurcentrum op Ameland. Staatsbosbeheer was benieuwd naar hoe bewoners en bezoekers het project en de kwelder beleven en organiseerde in de zomer een fotowedstrijd. Jacqueline Visser en Eline de Vries lieten met hun inzendingen een pakkende kijk op de kwelder zien en wonnen de wedstrijd.

In totaal waren er 55 deelnemers. Iedereen was vrij om de Feugelpôlle vanuit een eigen gekozen perspectief te fotograferen. Jacqueline Visser won met haar overzichtsfoto van de kwelder het prijzengeld van €1000,-. Eline de Vries, 10 jaar, won een foto- en waddenexcursie van Staatsbosbeheer voor 10 personen. Van alle deelnemers zijn foto’s te zien tijdens de foto-expositie die tot en met 5 januari 2014 te zien is in het Natuurcentrum op Ameland.

De Feugelpôlle is een hoogwatervluchtplaats voor vele zeevogels en een broedplaats van de op één na grootste kolonie grote sterns in West-Europa. De afgelopen jaren is een deel van de kwelder verdwenen. Twee experimentele maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. De eerste betrof het aanbrengen van een grote kleischelpenbank aan de voet van de kwelder. Als tweede maatregel zijn rijshoutendammen geplaatst. In maart 2014 wordt de derde en laatste maatregel genomen: een mosselbank tot ontwikkeling brengen.

In 2012 zijn Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, gemeente Ameland, Programma Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en de vogelwacht Hollum-Ballum een experiment gestart om natuurlijke kweldervorming op deze plek in goede banen te leiden. De drie maatregelen moeten een bijdrage leveren aan de versterking van de kustverdediging, die de natuurwaarden van het Waddengebied versterken en de recreatie bevorderen.

reageren

geef een reactie

  • Prijswinnaar op bezoek bij de Feugelpôlle | Staatsbosbeheer Ameland
    7 april 2014 om 12:09

    […] week heeft Eline de Vries een bezoek gebracht aan de Feugelpôlle. Ze is de prijswinnaar bij de jeugd, van de fotowedstrijd ‘jouw kijk op de kwelder’, en had een […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog