www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Natuur Waddenzee goed in kaart gebracht

28 mei 2015 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Voor het eerst in de geschiedenis zijn de natuurwaarden van de wadplaten in de Waddenzee nauwkeurig in kaart gebracht. Onderzoekers namen maar liefst 12.000 monsters verspreid over alle wadplaten, zochten de rol van stroming en golven uit en deden proeven met het herstel van mosselbanken. Uit het onderzoek blijkt de Waddenzee veel gevarieerder dan tot nu toe gedacht. Mosselbanken spelen daarin een belangrijke rol. Het grootschalig herstel van mosselbanken blijkt geen eenvoudige opgave. Vijf plekken springen eruit en vragen om een goede bescherming. Onder andere ook het gebied rondom Engelsmanplaat waar Staatsbosbeheer verantwoordelijk is voor het beheer.

De bescherming van ons Werelderfgoed Waddenzee moet veel beter geregeld worden. Dat blijkt uit de resultaten groot onderzoeks- en herstelproject dat de Rijksuniversiteit Groningen en NIOZ samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer onlangs op een gezamenlijk symposium in Leeuwarden presenteerden. Gedurende vijf jaar werkten onderzoekers en natuurbeheerders met steun van het Waddenfonds aan meer kennis over het herstellen van een rijke Waddenzee. Het werk sluit aan bij het overheidsdoel om de rijke Waddenzee van het Werelderfgoed in 2026 te hebben hersteld.

Staatsbosbeheer is blij dat voor het eerst in de geschiedenis de natuur van de wadplaten goed in kaart is gebracht. Staatsbosbeheer beheert in de Waddenzee enkele wadplaten, maar heeft de verantwoordelijkheid genomen om samen met de andere partijen actie te ondernemen. Dit leverde een natuurkaart van de droogvallende delen van de Waddenzee op. Gedegen inzicht in het leven in de geulen ontbreekt nog. De kaart laat zien waar de rijkste plekken zich bevinden. Vijf plekken springen er uit. Deze hotspots van biodiversiteit liggen in de luwte van de eilanden, waar het effect van golfslag beperkt is. De natuurkaart laat zien waar de toekomstige zeereservaten zouden moeten komen te liggen, om een rijke Waddenzee in 2026 mogelijk te maken. Het onderzoek toont aan dat herstel van de natuurlijke rijkdom geen eenvoudige opgave is en alleen kan door grote delen van de Waddenzee te vrijwaren van exploitatie.

Brede samenwerking De projecten Mosselwad en Waddensleutels zijn in 2009 gestart in een breed samenwerkingsverband met financiële ondersteuning van het Waddenfonds. Mosselwad wordt daarnaast financieel ondersteund door de Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Noord-Holland. De partners van het project Mosselwad zijn: Vereniging Kust & Zee (EUCC), Universiteit Utrecht, IMARES Wageningen UR, SOVON en Koninklijke NIOZ Het project Waddensleutels is door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Koninklijke NIOZ en Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd.

 

reageren

geef een reactie

  • J.F.Kienstra
    28 mei 2015 om 23:03

    Een top initiatief. Vooral voor het wereld erfgoed. Nu wat beter opletten voor de beroeps kokkel en mossel vissers. Het was erg voorspelbaar dat het fout zou lopen.
    Het leeg harken van het wad, was een drama. Terwijl de eiland bewoners het met lede ogen aan zagen. Wist men op het eiland dat de het voor de gewone jongen ook consequenties zou hebben. Jammer!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog