www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Stormvogels geven hoeveelheid zwerfvuil aan

23 maart 2016 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Onlangs kregen we de oproep vanuit IMARES of we wilden uitkijken naar dode Noordse stormvogels op het strand. De stormvogel is helaas een indicator van hoeveel plastic rotzooi in de zee terug te vinden is. En geeft dus aan hoe schoon of hoe vuil de Noordzee eigenlijk is. Het is een vogel die de domme gewoonte heeft om afval op te eten wat in de zee te vinden is. Ook al wat oudere kadavers zijn vaak nog goed bruikbaar zolang de buikholte nog niet helemaal is leeg gevreten door meeuwen of kraaien. Door de maaginhoud van dood gevonden stormvogels te onderzoeken, kom je er achter hoeveel plastic er in zit. Zo kun je bepalen hoe het staat met de vervuiling van de zee. In Europa is afgesproken dat maximaal 10% van de Noordse stormvogels meer dan 0,1 gram plastic in de maag mag hebben. Zo lang dat nog veel meer is, hebben de overheden afgesproken om actief te blijven werken aan het terugdringen van (plastic) zwerfvuil. In 95% van de stormvogelmagen wordt plastic gevonden. Gemiddeld 30 stukjes die samen 0,33 gram wegen. Dat lijkt niet veel, maar vertaald naar een mensenmaag is dat een bord vol met plastic.

Help verzamelen
Alle hulp is welkom. We kunnen meehelpen met dit onderzoek en daarmee helpen we uiteindelijk mee aan een schonere zee. Vind je op Ameland een dode Noordse stormvogel neem hem dan mee in een plastic zak. Doe er een briefje bij met daarop vermeld: vinddatum, -plaats en je naam. Neem daarna contact op met Jan Andries Franeker van IMARES in Den Helder jan.vanfraneker@wur.nl of 06 5474 8052. Je mag het ook melden bij Johan Krol Natuurcentrum Ameland, natuurcentrum.jkrol@planet.nl.

Links meeuw - rechts stormvogel (c) Jan van Franeker-IMARES

Links meeuw – rechts stormvogel (c) Jan van Franeker-IMARES

Herkenning
Een Noordse stormvogel lijkt wat op een meeuw, maar is eentoniger grijs en ook grijs op de staart. Stormvogels (en andere soorten uit de groep van de albatrossen) zijn goed te herkennen aan de neusbuis bovenop de snavel. Meeuwen hebben neusgaten in hun snavel.

Opruimen dat plastic
Tot op heden is het doel van minder dan 0,1 gram in de vogelmaag nog niet gehaald. Het aantal vogels met veel plastic in de maag blijft min of meer stabiel. Dat het stabiel blijft geeft wel aan dat alle inzamelactiviteiten om plastic te weren uit het milieu effect hebben. Want de hoeveelheid plastic die wij verbruiken stijgt nog steeds. Maar het voortijdig inzamelen en ook opruimen bij de kusten heeft wel degelijk effect. Hoe eerder het bij de bron wordt weggehaald of opgeruimd des te minder er uiteindelijk in de zee terecht zal komen!

Foto’s: Jan van Franeker -IMARES

Bron: Jan Andries van Franeker IMARES
Meer informatie: http://www.wageningenur.nl/plastics-stormvogels

 

reageren

geef een reactie

  • Svalbard black guillemots and fulmars | Dear Kitty. Some blog
    23 maart 2016 om 18:44

    […] Fulmars and plastic, research in the Netherlands: here. And here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog