www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Boswerkzaamheden op Ameland

27 januari 2021 Boswachter Fabienne Bunicich-Droste in Ameland
Boswerkzaamheden op Ameland

Bosonderhoud in Ballum

Wij zijn op Ameland begonnen met boswerkzaamheden, dit zal duren tot en met half maart. Met name in de bossen van Ballum, Nes en in de Vleijen kunt u ons tegenkomen. We waarschuwen de bezoekers met borden en indien nodig zullen we een omleidingsroute aangeven. In het weekend vinden er geen werkzaamheden plaats.

Voor wandelaars en ruiters

Op sommige plaatsen in het bos wordt er langs de paden dood hout gezaagd. Dit zijn korte acties, de wandelaars en de ruiters zullen er weinig tot geen hinder van ondervinden. De andere boswerkzaamheden zullen meer in de bosvakken zelf plaatsvinden. De wandelaar en de ruiters/paarden kunnen dan geluid horen van machines en de tractor zien die het hout uit de vakken sleept en het langs de paden legt.

Waarom boswerkzaamheden?

Jaarlijks zijn we in het bos aan het werk. Dit doen we in de winterperiode en voor de start van het broedseizoen. Dieren en planten hebben op deze wijze het minste last. Voordat we aan de slag gaan doen we nog een laatste check op mierenhopen en nestlocaties, want deze willen we behouden.  Een deel van het dode hout sparen we voor insecten en spechten. De overige dode bomen met name langs het pad verwijderen we zodat er geen gevaarlijke situaties kan ontstaan. Daarnaast halen we een deel van de dennenbomen (voornamelijk de draaiden) weg. Dat zijn met name de bomen die andere bomen ‘pesten’ vanwege verdrukking door hun manier van groei of het  inpikken van licht.

Toekomstbomen

De overgebleven loofbomen, sparren en Oostenrijkse dennen zullen nu weer ruimte krijgen in het bos om te groeien voor de toekomst. De bodem krijgt weer licht zodat het zaad in de bodem weer kan ontkiemen. Wij noemen dit dunnen met natuurlijke verjonging. Het einddoel is naar een gemengd bos te gaan waar loof- en naaldbomen de ruimte hebben.

Wat gebeurt er met het gezaagde hout?

Het gezaagde hout wordt deels als brandhout verkocht en voor een deel versnipperd. Deze snippers gebruiken we weer voor het herstel van de paden. Het andere gedeelte van de snippers wordt verkocht aan de gemeente Ameland die dat eventueel kan gebruiken als brandstof voor de op hout gestookte CV ketel van de middelbare school de BWS.

Wie komen we tegen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van Staatsbosbeheer en Nagtegaal hoveniers.

Locatie boswerkzaamheden

Ballumerbos

Kwekerijbos

Vleijen

Wil je meer informatie lezen over onze werkzaamheden volg dan deze blog of kijk op onze site om op de hoogte te blijven.

reageren

geef een reactie

 • G. Westhof
  3 februari 2021 om 22:05

  Bosmieren kunnen alleen standhouden als er genoeg materiaal aanwezig is om hun nesten mee te onderhouden. Er ontstaat natuurlijk veel meer erosie door het “verwijderen” van draaidennen. De wind krijgt meer grip op de kale bodem als er geen windvangers zijn. Het streven is een diverser bos te laten ontstaan, meer ruimte te geven aan inheemse bomen, het is maar helemaal de vraag of dat op deze wijze gaat lukken. Door het gebruik van zwaar materieel gaat de kwetsbare humuslaag kapot en daar gaat ook de functie van het vasthouden van vocht mee verloren. Bosmieren zullen alsnog een enorme klap krijgen. De inheemse vegetatie en bomen zullen eerder verdwijnen door uitdroging dan de ruimte krijgen waar naar wordt gestreefd.

  • Boswachter Fabienne Bunicich-Droste
   8 februari 2021 om 11:45

   Het klopt inderdaad dat er genoeg materiaal aanwezig moet zijn. Daarom behouden we de bomen in de buurt van de mierenhopen.

 • K. Piël
  28 januari 2021 om 14:10

  Er wordt dus niet hersteld naar een inheems bostype, dus zonder de aanwezigheid van de naaldbomen!

  Ik neem aan dat het Natura 2000-gebied is?
  Dan is houtonttrekking volgens mij in strijd met de ”gunstige staat van instandhouding”.

  Verder wordt niet vermeld dat er bomen worden geringd. Daardoor zou er anders wel staande dode bomen komen, van belang voor onder andere spechten. Nu mankeert het bos volledig aan dooie bomen. In een natuurbos is de helft van de bomen dood. Tegen de 50 procent van de bosgebonden fauna leeft van dood hout!
  Ongelooflijk, dat SBB nog volgens de bosbouwmethode van 50 jaar geleden werkt.

  • Boswachter Fabienne Bunicich-Droste
   2 februari 2021 om 14:06

   U heeft gelijk dat er in het stukje geen vermelding staat van het ringen van bomen. Misschien voor ons als vanzelfsprekend dat we dit doen, maar dat had zeker een vermelding waard kunnen zijn in deze blog.
   Ik moet er wel bij zeggen dat het ringen van bomen lastig is. Het zijn maar kleine vlakken met veel paden. Om de veiligheid van de recreant te kunnen waarborgen is dit natuurlijk wel een dingetje. Denk dan vooral aan het ringen van een draaiden, een veel voorkomende naaldboom in ons gebied.
   Deze den ligt binnen een jaar al om en zou voor de bezoeker een risico vormen.

   Het klopt dat de gebieden vallen in een Natura 2000 gebied, maar het bos waar nu gewerkt wordt kan deze titel nog niet echt dragen. De opdracht naar Staatsbosbeheer Ameland is om het duinbos beter te ontwikkelen. Op dit moment heeft de draaiden de overhand. Door zijn groei pest hij de bomen in z’n omgeving zodat deze zich niet voldoende kunnen ontwikkelen. De naaldbomen zullen niet snel verdwijnen omdat ze op de hogere duinen beter kunnen gedijen. Door ruimte te maken kunnen de eiken en de berken zich verder ontwikkelen. Zo werken we naar een gemengd bos, met name in de lage gedeeltes de loofbomen, zomer-, wintereik, esdoorn, berk, els en populier en de hogere gedeeltes ruimte voor de naaldbomen (die al vanaf het ontstaan van de bossen op Ameland staan).

   Van houtonttrekking is nauwelijks sprake, het aantal bomen wat wordt gekapt is minimaal. De vakken waar binnen gewerkt wordt zijn vele malen kleiner dan een halve hectare. Takken en groen laten we voor een groot deel achter voor de ontwikkeling van de bosbodem. Op de open plekken die ontstaan krijgt het zaad de kans om te ontkiemen. Onze manier van bosonderhoud zoals we die de laatste 10 jaar uitvoeren werpt wel degelijk zijn vruchten af. Dit is te zien o.a. bij het bos in Ballum nabij het Krummeltjespad en de BP plas, maar ook in het Kwekerij- en Nesserbos. Op deze locaties is er al een veel gemengder bos ontstaan waarbij een grotere variatie in bomen is ontstaan. Door de geleidelijkheid in leeftijd draagt dit bij in de diversiteit van de fauna.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog