www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Wat vind jij van de Exmoor pony’s?

9 mei 2023 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland
Exmoor pony's

Exmoor pony's

Wat vind jij van de Exmoor pony's? Dit is één van de vragen, die Romy Bunicich stelt voor haar afstudeeronderzoek aan het Van Hall Larenstein, over de Exmoor pony's. Deze dieren lopen als grazers in het natuurgebied Roosduinen op Ameland. In samenwerking met Staatsbosbeheer voert zij haar afstudeeronderzoek uit en vraagt ze de hulp van bezoekers aan Roosduinen om mee te werken aan een korte enquête.

Grazers als natuurbeheerder

Sinds december 2022 lopen er tien Exmoor pony’s rond op Roosduinen. Naast de Soay schapen en Hereford runderen nemen zij nu een deel van het natuurbeheer waar op Roosduinen. Deze grazers doen een hoop werk voor ons. De natuur heeft last van de enorme stikstofuitstoot. In de lucht bindt de stikstof zich met water of met zuurstof en in die vorm daalt het dan ook weer neer. De gebieden worden hierdoor steeds voedselrijker, wat voor ons duingebied niet wenselijk is. Grassen, bramen en brandnetels krijgen de overhand en verdringen de typische duinvegetatie. Door de voedselrijke laag er af te halen (plaggen) voeren we de voedingsstoffen in één keer af en kan de juiste plantengroei zich ontwikkelen. Een wat minder ingrijpender methode is het inzetten van grazers. Zij knabbelen de ongewenste vegetatie langzaam weg. Daarom zetten we ook graag grazers in, zoals vaker in ons blog gemeld.

Exmoor pony’s

De Exmoor pony is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Hier leven de pony’s nog steeds in half wilde kuddes in het Nationaal park Exmoor. Ze hebben een licht- tot donkerbruine vacht en een grijsbruine kleur rondom de neusgaten, dit wordt ook wel de meelsnuit genoemd. De pony’s zijn ongeveer 1,25 m hoog. Ze zijn goed bestand tegen zware omstandigheden zoals kou, vocht en een lage kwaliteit aan voedsel. Doordat het ras nauwelijks is gedomesticeerd, anders dan veel andere ponyrassen, is het erg afstandelijk. Dit voorkomt dat de bezoekers de pony’s gaan aaien. Ze eten gras, wat ze tot kort boven de grond afbijten, twijgen, zachte kruiden, bladeren en schors. Met hun graasgedrag zorgen de pony’s voor schrale, kale en zandige plekken, waardoor andere plantensoorten de ruimte krijgen om te groeien. Doordat de pony’s in het najaar een aanzienlijke vetvoorraad aanleggen in de nek en achterhand, hoeven ze in de winter niet bijgevoerd te worden. Dit alles maakt dat de pony uiterst geschikt is als grote grazer in natuurgebieden.

Onderzoek

Het onderzoek van Romy heeft als doel om een compleet managementplan te schrijven waarbij gezondheid en welzijn van de Exmoor pony’s aan de orde komen. Maar ook het verschil in natuurbeheer krijgt aandacht en de kosten van dit verschillende beheer. Je kunt namelijk het natuurgebied Roosduinen op verschillende manieren beheren. Je kunt helemaal niks doen of naast de natuurlijke grazers zoals het konijn en de haas, ook grotere grazers laten rondlopen of je laat grote plag- of maaimachines steeds het werk doen. Een combinatie van die manieren valt ook onder de mogelijkheden.

Enquête

Er komen dus vele facetten aan bod in het afstudeeronderzoek van Romy. Maar er komt nog meer bij, we zijn ook erg nieuwsgierig wat de bezoeker nu eigenlijk vindt van onze grazers? Bezoekers van Roosduinen gaan tijdelijke borden zien, met de vraag om een enquête in te vullen met behulp van een QR code. Om het aantal respondenten zo groot mogelijk te maken vragen we ook via deze weg om de enquête in te vullen, zodat we in kaart kunnen brengen wat de bezoekers vinden van de Exmoor pony’s? Het kost hooguit vijf minuten van je tijd. Namens Romy en Staatsbosbeheer, super bedankt!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog