www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

Schubbig veenmostrechtertje terug in Drenthe

2 juli 2015 Albert Broekman in Drenthe

Prachtige namen bedenken die mycologen toch voor paddenstoelen. Vermiljoenhoutzwam, berijpte trechtersatijnzwam, kristalstertandjeszwam, oliedruppelfranjekelkje, je breekt er bijna de tong over.

Op 30 juni is het schubbig veenmostrechtertje door Herman Sieben in een vennetje van Staatsbosbeheer bij Schoonloo teruggevonden. Het paddenstoeltje is makkelijk te herkennen aan de relatief kleine vruchtlichamen met een trechtervormige hoed, voorzien van puntige, opstaande, donkerbruine schubjes. Het is een kenmerkende soort voor veenmosvegetaties.

schubbig veenmostrechtertje

Eind vorige eeuw leek het schubbig veenmostrechtertje in Nederland uitgestorven. In de Rode Lijst van 20008 wordt het trechtertje als verdwenen in Nederland opgegeven. Maar vanaf 2008 zijn er weer waarnemingen bekend uit de Weerribben en de Wieden.

In Drenthe is het schubbig veenmostrechtertje slechts eenmaal gevonden in 1977 in het Bargerveen. In de dit jaar verschenen Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe, wordt gesteld dat de stikstofdepositie vermoedelijk de boosdoener is voor de achteruitgang in Nederland, maar ook is klimaatverandering niet uit te sluiten. Dit jaar zijn er naast waarnemingen uit de veengebieden in NW-Overijssel, is er ook een waarneming gedaan in veenmosvegetatie van een jong natuurontwikkelingsproject van Staatsbosbeheer bij het Schildmeer. En als je kijkt naar al die recente waarnemingen, dan wordt het Schubbig veenmostrechtertje gevonden in de maanden mei, juni, juli en augustus. Waarschijnlijk was het paddenstoeltje ook in Drenthe niet verdwenen, en is hij mogelijk minder zeldzaam dan het lijkt. Maar wordt er tot nu toe relatief weinig gezocht in zomermaanden naar paddenstoelen in deze relatief moeilijk begaanbare trilveenvegetatie.

Naast het relatief zeldzame milieu, waarin dit paddenstoeltje voorkomt, wordt de zeldzaamheid dan ook waarschijnlijk sterk bepaald door het zogenaamde waarnemerseffect. Want welke gek gaat nu met gevaar voor eigen leven, in de snoeihete hitte van een hittegolf op zoek naar een bruin klein paddenstoeltje, groeiend in het relatief paddenstoelensoortenarme veenmos.

boswachter Evert Thomas

reageren

geef een reactie

  • Dutch fungi atlas will be published | Dear Kitty. Some blog
    2 juli 2015 om 18:22

    […] Omphalina gerardiana fungi in Drenthe: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog