www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

Extra drukte vanwege vorst

1 maart 2018 Boswachter Martijn Harms in Drenthe
gecontroleerd heide branden

gecontroleerd heide branden

Als boswachter zijn we blij met deze koude dagen. Omdat de vorst aanhoudt, kunnen we deze dagen werkzaamheden uitvoeren waar we anders niet bij kunnen omdat het te nat is. Dankzij de vorst kunnen we nu over het ijs midden op de vennen boompjes weg halen waar we anders tot aan de knieën er in zouden zakken. Ook kunnen wij op de heidevelden kleine stukjes gecontroleerd branden.

Oefening met resultaat voor de natuur

Komende dagen gaan we op de Hondsrug diverse heideterreinen gecontroleerd kleine stukjes heide branden. Dit wordt gedaan om vooral de struikheide in een goede conditie te houden en om zo meer variatie te krijgen. Het branden vindt plaats onder toezicht van de brandweer en de boswachters van Staatsbosbeheer. Voor de brandweer is het een goede oefening en daarom zullen diverse brandweerkorpsen de komende dagen worden ingezet om gecontroleerd te branden.

gecontroleerd heide branden
gecontroleerd heide branden

Branden gebeurt traditioneel in de nawinter, tijdens een droge periode waarin de strooisellaag nog vochtig is. Hierdoor blijft een deel van het in de strooisellaag overwinterende leven gespaard. Het spaart ook de slapende knoppen onderaan de struikheideplanten, die na het branden weer kunnen uitlopen.

De begroeiing brandt maar kort en oppervlakkig, zodat de ondergrondse delen van de plant niet verbranden. Heidebranden is een maatregel die de conditie van heide verbetert. De heide verjongt zich, en de concurrentie door diverse grassen wordt verminderd. Het belangrijkste voordeel is dat de hoeveelheid stikstof in de begroeiing vermindert, waardoor een grassoort zoals het Pijpenstrootje op achterstand wordt gezet. Dit gras verdringt de heide, als het niet in toom wordt gehouden.

Midden op de vennen

Op de Hondsrug vind je ook veel kleine vennetjes met hoogveenvorming. Dit zijn schitterende vennen waar bijvoorbeeld veenbes en lavendelheide nog staan. Maar ook komen er bomen op die de vegetatie kunnen overwoekeren. Als het niet vriest, zijn dit soort plekjes niet te bereiken. Je zakt er tot aan je knieën of nog verder in. Daarom maken wij nu ook dankbaar gebruik van de vorst. We kunnen nu met een bosmaaier de boompjes afzagen.

boswachter zaagt boompjes af met de bosmaaier.
boswachter zaagt boompjes af met de bosmaaier.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog