www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

De Middenloop van de Vledder Aa kronkelt weer !

22 september 2014 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold

NATUURWINST

Waterschap Reest en Wieden is begin dit jaar gestart met het dichtgooien van de diepe Vledder Aa. De middenloop Vledder Aa stroomt nu voor een groot deel weer in zijn oorspronkelijke, meanderende bedding. De beek is kleiner en ondieper en mag weer kronkelen. De stuwen zijn weg en de beek sluit beter aan op de omgeving. Door het herstel van het natuurlijke watersysteem is de verdroging minder en de ecologische toestand verbeterd. Dit betekent betere kansen voor planten en dieren. Met deze maatregelen moet het water langer worden vastgehouden in het Drents-Friese Wold.

DROGE VOETEN

Zodat in natte tijden overtollig regenwater in de natuur kan worden opgeslagen. Om waterlast elders te voorkomen. Dat betekent ook dat in een  natte periode de beek buiten zijn oevers treedt, maar in de zomer zal de beek droog vallen.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de Vledder Aa voor de afwatering van landbouwgronden rechtgetrokken (genormaliseerd). In 2002 en 2003 is in het brongebied van de Vledder Aa de waterhuishouding hersteld en sindsdien kronkelen de Tilgrup en Vledder Aa weer door het Drents-Friese Wold.

SAMENWERKING

In het project middenloop Vledder Aa fase 1 werkte het waterschap Reest en Wieden samen met de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap. De uitvoering van het project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Wilt u meer weten? http://www.reestenwieden.nl/projecten-0/projecten/beekherstel-0/middenloop-vledder/

Bswachter Corné Joziasse

Plattegrond
Plattegrond
Nu nog droog
Nu nog droog

kronkelende Vledder Aa
kronkelende Vledder Aa
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog