www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

In actie voor het Rondbladig wintergroen

6 februari 2015 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold

Er verandert veel op dit moment in de buurt van Appelscha. Een van de werkzaamheden is de aanleg van een betonfietspad van de Canadaweg langs de Kale Duinen helemaal tot aan de Bosberg bij Appelscha. Door deze aanleg heb ik het extra druk gekregen. Er blijkt namelijk een bijzonder plantje te groeien in de berm van dit fietspad.

Rondbladig wintergroen is een plant die op de rode lijst staat en in het Drents-Friese Wold zeer zeldzaam is. Normaal groeit deze plant op gronden met veel kalk zoals in de duinen. Vroeger werden de fietspaden van schelpen aangelegd en vandaar dat wintergroen langs de randen van fietspaden wel eens voorkomt.

rondbladig wintergroen
rondbladig wintergroen

Alle bijzondere planten die in het Drents-Friese Wold groeien zijn op kaart met GPS coördinaten aangegeven. Deze locaties moeten in het veld opgezocht en gemarkeerd worden. De boswachter Inventarisatie en Monitoring vult een gedragscode in voordat de werkzaamheden beginnen. Zo is het voor de aannemer en zijn medewerkers duidelijk waar de plant staat en hoe ze om moeten gaan met de situatie. Zorgvuldig zijn in een gedragscode de condities vastgelegd waaronder werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt voorkomen dat de werkzaamheden een nadelige effect hebben op de planten en dieren die volgens de Flora- en Faunawet en/of de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn beschermd.

 

Gelukkig heet het plantje wintergroen en dat afzetting 2
maakt het zoeken wel wat makkelijker voor mij. Als je goed kijkt dan vind je onder de sneeuw de blaadjes terug en zelfs de oude bloemstengels steken boven de sneeuw uit. Na het markeren heb ik met de aannemer de plek bekeken en aangegeven dat er geen schade mag ontstaan binnen het lint. Zo blijven de omstandigheden voor de planten optimaal om op deze plek te kunnen blijven groeien.

afzetting
afzetting

 

 

 

 

 

 

 

Plantenweetjes:

Nederlands:            Rondbladig wintergroen
Fries:                        Pearelblom
Engels:                     Round-leaved Wintergreen
Frans:                       Pyrole à feuilles rondes
Duits:                        Rundblättriges Wintergrün
Wetenschappelijk: Pyrola rotundifolia
Familie:                    Heifamilie, Ericaceae
Geslacht:                  Pyrola, Wintergroen
Naamgeving:           Pyrola is het verkleinwoord van het Latijnse pyrus(peer) en slaat op de overeenkomst in vorm en glans van de bladen met die van de peer. Rotundifolia betekent “met ronde bladen”.

 

Boswachter, Liesbeth Koel

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog