www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Boswerkzaamheden 2015-2016 in het Drents-Friese Wold

5 september 2015 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold

Natuurlijk en gevarieerd bos. Staatsbosbeheer maakt zijn bossen aantrekkelijk voor dieren, planten en mensen. Dit doen we door open plekken te maken in het bos. Op deze plekken ontstaat spontaan weer bos met meer variatie in boomsoorten en leeftijd. Natuurlijker en gevarieerder. Bos blijft bos.

Een meer natuurlijk bos
Een meer natuurlijk bos

Heide en stuifzand. Om te voorkomen dat deze gebieden veranderen in bos worden jonge bomen en struiken verwijderd. Bomen langs de Canadaweg ter hoogte van de Kale Duinen wordt gekapt om de wind vrij spel te geven op het stuifzand.

Wat gaat er gebeuren? Bomen met een stip worden verwijderd in de periode oktober tot begin maart 2016. Wij werken volgens het FSC-keurmerk. Het hout gaat naar de houtverwerkende industrie en “groene” elektriciteitscentrales. De opbrengsten worden gebruikt voor het beheer van natuurgebieden. In de zwart omlijnde gebieden wordt gewerkt.

Zorgvuldig omgaan met flora en fauna. In de afgelopen jaren is het belang van  dieren en planten steeds belangrijker geworden. Recreatie en natuurbeleving worden ook steeds belangrijker. Staatsbosbeheer houdt in het beheer en de werkzaamheden dan ook zoveel mogelijk rekening met deze waarden. Nestbomen van roofvogels, bomen met holen en spleten, mierhopen, vaste rust- en verblijfplaatsen van dieren en groeiplaatsen van bijzondere planten worden ontzien, gemarkeerd of afgezet met linten. Veel resthout, zoals losse takken en onbruikbare stamdelen blijven in het bos achter. Dit is aantrekkelijk voor het dierenleven. 

Wat merkt u er van? Grote stapels met stammen die op vervoer naar de fabriek wachten. Fiets-, wandel-en ruiterroutes die tijdelijk slecht begaanbaar zijn en na de werkzaamheden worden hersteld. Onze excurses voor de overlast. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Waar wordt er gewerkt ? In het gebied tussen Zorgvlied, Kale Duinen, Oude Willem en Wateren. Zie de kaart hieronder.

Boswachter Corné Joziasse

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog