www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Lentekriebels

11 maart 2016 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold

Op reis
Veel vogelsoorten zijn vanuit warmere oorden onderweg naar Nederland en kunnen ieder moment neerstrijken om een geschikt plekje te vinden voor een nest, eieren te leggen en jongen groot te brengen. Kwetsbare soorten zoals veld- en boomleeuwerik zijn vaak de eersten en zingen nu al de sterren van de hemel om zo een vrouwtje te verleiden tot het stichten van een gezinnetje. De nachtzwaluw en tapuit komen later in mei en juni.

Tapuit Kale Duinen

Tapuit. Foto: Remco Versluijs

Grondbroeders
Het bijzondere van een zeldzame soort als de tapuit is dat ze op de grond broeden en dat is lastig in Nederland. Vanaf maart starten de boeren met het bewerken van de akkers, waardoor nesten worden bedreigd en de vogels geen kans krijgen jongen groot te brengen. Ze zijn extreem kwetsbaar voor verstoring zo open en bloot op de grond.

Natura 2000 gebieden
Daarom zijn natuurgebieden zoals het Nationaal park het Drents-Friese Wold en daarbinnen de Kale Duinen zo belangrijk. Open terreinen met volop ruimte waar geen machines de rust verstoren tijdens het broeden. Deze zijn schaars in Nederland. Het Drents-Friese Wold heeft de status Natura 2000 natuurgebied. Natura 2000 gebieden zijn topnatuur in Nederland en Europa. En hebben als belangrijke functie maatregelen te nemen om verdere achteruitgang van de verscheidenheid aan planten en dieren te voorkomen.

Beheermaatregelen
Om de achteruitgang van de kwetsbare tapuit en nachtzwaluw en andere planten en dieren te voorkomen zijn in dit Natura 2000 gebied in het winterseizoen 2015/16 beheermaatregelen genomen zoals plaggen en het vergroten van de heide. De maatregelen zijn nu voor het broedseizoen met succes afgerond. De machines zijn vertrokken, de rust is teruggekeerd. Het wachten is nu op de vogels.

Geen honden op de Kale Duinen!
Wij gunnen de grondbroeders de rust die ze verdienen zodat ze zich kunnen voortplanten. Dus even geen honden op de Kale Duinen en als wandelaar op de paden blijven. Loop niet dwars over de heide. En wilt u toch met uw hond op stap, bezoek dan onze hondenlosloop- of aanlijngebieden in het Drents-Friese Wold. Gun deze vogels de rust die ze verdienen. En bewonder ze vanaf de paden.

geen honden

Foto: Corné Joziasse

Lekker er op uit, en geniet van de lente !

Boswachter Corné Joziasse

 

reageren

geef een reactie

  • chaoticablog
    27 mei 2016 om 07:35

    Geen honden in deze periode is een terechte beslissing.

  • Young red-backed shrike returned from Africa | Dear Kitty. Some blog
    11 maart 2016 om 18:46

    […] Drents-Friese Wold birds’ spring migration: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog