www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Boswerkzaamheden starten weer dit najaar

30 augustus 2016 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold
natuurlijk bos Drents-Friese Wold

natuurlijk en gevarieerd bos

Staatsbosbeheer maakt haar bossen in het Nationaal Park het Drents-Friese Wold aantrekkelijk voor dieren, planten en mensen. Dit doen we door open plekken te maken in het bos. Op deze plekken ontstaat spontaan weer bos met meer variatie in boomsoorten en leeftijd. Hierdoor wordt het bos aantrekkelijker. Bos blijft dus bos.

Wat gaat er gebeuren?
Bospercelen in Vledderveld, de Hoekenbrink en ten noorden van de Oude Willem zijn het komende seizoen aan de beurt. Zie kaartjes. Bomen met een stip worden verwijderd in de periode oktober tot begin maart. Staatsbosbeheer werkt volgens het FSC keurmerk en de gedragscode bosbeheer. Dat betekent dat we rekening houden met de aanwezige dieren. Bomen met nestholtes, mierenhopen, dassenburchten worden ontzien. Het vrijkomende hout gaat naar de houtverwerkende industrie. De opbrengsten van de houtverkoop worden gebruikt voor het beheer van natuurgebieden in Nederland.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Kaartjes: boswerkzaamheden Oude Willem, Boswerkzaamheden Hoekenbrink, Boswerkzaamheden Vledderveld 1

In de zwart omlijnde bosgebieden zijn oogstmachines aan het werk. De boomstammen worden langs brede zandpaden gestapeld en afgevoerd door houttransportauto’s, op de kaart met rood aangegeven. Fietspaden blijven toegankelijk. Gemarkeerde wandel- ruiter- en atb routes zijn tijdelijk slecht bereikbaar en worden na de werkzaamheden hersteld. In Vledderveld blijven ook de wandelroutes gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Onze excuses voor de overlast. Op de locaties worden binnenkort informatiepanelen geplaatst met bovenstaande informatie.

Meer weten?
Wilt u meer weten, mail me gerust met uw vraag. c.joziasse@staatsbosbeheer.nl

Boswachter Corné Joziasse

reageren

geef een reactie

  • Erno van der Voet
    16 december 2016 om 21:53

    Ik fiets regelmatig door het Drents-Friese Wold en zie de werkzaamheden die er op dit moment worden uitgevoerd. Ik word er droevig van. Het komt op mij over als niets ontziende en onverbloemde commerciële bosbouw. Ik heb het dan specifiek over de werkzaamheden aan de Hoekenbrink. Gezonde bomen worden omgezaagd, de bestaande habitat van veel “wild”, groot, klein en heel klein wordt vernietigd. Het omgezaagde hout wordt in hapklare brokken afgevoerd en is dus niet meer beschikbaar, via de natuurlijke recycling , als bouwstof voor de nieuwe flora. Het bos wordt hierdoor verarmt en dus uitgebuit. En dat alles onder de noemer van een “ecologisch lul verhaal” om het bos aantrekkelijker te maken. Voor wie? Ik kom op mijn tochten vrijwel niemand tegen, dus voor die mensen (?) wordt het bos niet aantrekkelijker. Aantrekkelijker voor de bestaande fauna? Daar geloof ik helemaal niets van. De bestaande fauna is er alleen maar omdat de bestaande situatie voor hen acceptabel was. Over de schade aan paden heb ik het dan maar niet., de fauna zal dit ook niet zo erg vinden.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog