www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Meer boommarters in het Drents-Friese Wold

16 september 2016 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold
boommarter

boommarter

Het gaat beter met de boommarter in het Nationaal Park het Drents Friese Wold. “We zien sinds eind jaren negentig steeds meer jongen geboren worden” meldt Hans Kleef. Ik vroeg Hans die al jaren onderzoek doet vanuit de werkgroep Boommarter Nederland naar de boommarters in het Wold naar de oorzaken van dit goede nieuws. Hans: “We hebben ontdekt dat het aantal jongen per worp in verband staat het aantal bosmuizen. De bosmuis is een belangrijke voedselbron voor boommarters en daarom bepalend hoeveel boommarters dat jaar geboren worden. Zo brengt het moertje, vrouwtje boommarter in een goed jaar 4 jongen ter wereld en in een slecht voedsel jaar nog niet de helft. Het gemiddelde is 3 jongen per jaar. De aanwezigheid van oude nestholten van de zwarte en de groene specht is een ander belangrijke voorwaarde. Want boommarters maken zelf geen nestholten”

boommarter
boommarter              Hans Kleef

In het Drents-Friese Wold leeft een kleine, zich jaarlijks voortplantende, populatie boommarters. De boommarter leeft solitair binnen een territorium waarvan de grootte varieert van 50 tot ruim 500 ha bos afhankelijk van het geslacht, de fase in de voortplantingscyclus, het seizoen, het voedselaanbod en de aanwezigheid van rust- en nestplaatsen. Boommarters zijn vooral ’s nachts actief, waarbij fourageertochten kunnen worden afgelegd van 10 km of meer waarna overdag gerust wordt op steeds wisselende plaatsen.

boommarter
boommarter                                            Hans Kleef

Vanaf eind jaren negentig tot aan 2015 is er een stijgende trend zichtbaar in het totaal aantal jongen die jaarlijks in het wold geboren worden. Tijdens die jaren zijn ook de territoria van moertjes (vrouwtjes) met jongen flink uitgebreid. Deze toename van de boommarterpopulatie in het Drents-Friese Wold is niet alleen het gevolg van de eigen aanwas maar ook van immigratie uit andere gebieden zo blijkt uit genetisch onderzoek. De maatregelen die we nemen om het bos natuurlijker en gevarieerder te maken lijken dus ook voor de boommarter aantrekkelijk.

Vanaf 1997 wordt het Drents-Friese Wold jaarlijks ook op boommarters geïnventariseerd. Zo is een goed beeld gekregen van het aantal, de verspreiding en de voortplanting in de loop der jaren. Dit is belangrijke informatie om beheermaatregelen te toetsen en zo nodig bij te sturen en uiteraard voor behoud van de boommarter in Nederland.

De boommarter is echt een soort die past in een groot en robuust natuurgebied. Zoals het Drents-Friese Wold. Een topnatuurgebied waar je wildse natuur kan beleven.

Met dank aan Hans Kleef.

Boswachter Corné Joziasse

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog