www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Boswerkzaamheden Drents-Friese Wold 2019-2020

9 oktober 2019 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold
natuurlijk bos Drents-Friese Wold

natuurlijk en gevarieerd bos

Graag informeren wij u over komende werkzaamheden in het bos. Staatsbosbeheer start eind oktober met boswerkzaamheden in Dieverveld, tussen Wateren en Diever ten westen van de bosweg (zie kaart). Oogstmachines verwijderen bomen in de periode oktober tot februari 2020. We doen dit in het kader van Natura 2000-maatregelen in samenwerking met de provincie Drenthe. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen.

Natuurlijk en gevarieerd bos

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de Natura 2000-gebieden in Drenthe. In samenwerking met de provincie Drenthe worden deze maatregelen door Staatsbosbeheer uitgevoerd. Zo maken we de bossen in het Drents-Friese Wold aantrekkelijk voor dieren, planten en mensen. Door open plekken te maken ontstaat spontaan weer bos doordat boomzaden op de bosbodem vallen en ontkiemen. Deze zaden komen met de wind en door dieren hier terecht. Door naaldbomen te verwijderen, krijgen loofbomen meer de ruimte en kunnen deze verder uitgroeien. Door deze maatregelen regelmatig te herhalen krijgt het bos niet alleen variatie in soorten, maar ook in jonge en oude bomen. En bos blijft bos.

Verbindingszones

In het bos komen ook meer open natte verbindingszones tussen de Oude Willem en het Wapserveld. Deze verbindingen zijn van groot belang voor onder andere vlinders, hazelworm en gentiaanblauwtje. De leefgebieden worden zo weer met elkaar verbonden.

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer weegt zorgvuldig af welke bomen verwijderd worden. Deze bomen krijgen een stip. Bomen verwijderen gebeurt met een ‘harvester’. Deze geavanceerde machine velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld langs houtafvoerpaden, in afwachting van transport naar de zagerij. De opbrengst van de houtverkoop gaat naar het natuurbeheer. Alleen de takken worden versnipperd en gebruikt als biomassa voor de opwekking van energie.

Bomen planten

Op plekken waar eerder naaldbomen zijn verwijderd, worden nu weer nieuwe bomen geplant. Zo versnellen we de ontwikkeling naar een natuurlijk en gevarieerd bos. De komende jaren planten we ook in dit gebied loofbomen.

Zorgvuldig

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier volgens de Gedragscode Bosbeheer. Dassenburchten, mierenhopen, nestbomen worden uiteraard ontzien en beschermd. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC-gecertificeerd.

Wat merkt u hiervan ?

In de blauw omlijnde bosgebieden op onderstaande kaart zijn oogstmachines aan het werk. Boomstammen worden langs enkele brede zandpaden gestapeld en later afgevoerd naar de zagerij. Op de kaart met donkerblauw aangegeven. De paden zijn tijdelijk minder goed begaanbaar. Zodra het werk klaar is en de paden goed droog zijn, worden deze hersteld. Fietspaden blijven toegankelijk. Ruiter-, wandel- en atb-routes zijn tijdelijk omgeleid of afgesloten vanwege de veiligheid. Bezoekers worden ter plekke met informatiepanelen geïnformeerd.

kaart boswerkzaamheden drents friese wold/ Dieverveld 2019-2020

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden, neem dan contact op met boswachter Corné Joziasse via c.joziasse@staatsbosbeheer.nl.

Ruimte voor wilde natuur

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. Bos afgewisseld met heide, vennen en beekdalen geven dit gebied haar unieke karakter. De natuur krijgt hier de kans haar gang te gaan. Bossen, ooit aangeplant voor houtproductie, krijgen een natuurlijke uitstraling met meer variatie. Aantrekkelijk voor mens en dier. Heidevelden zijn weer met elkaar verbonden, zodat zeldzame insecten en planten de ruimte krijgen die ze verdienen. Dichtgegroeide vennen zijn in ere hersteld. En de grondwaterstand komt weer terug op zijn oude hogere peil.

reageren

geef een reactie

  • mich
   14 november 2019 om 11:52

   Dan maar zo, vergelijkbare problematiek:

   De maatschappelijke onrust over het buitensporige kappen van bos en bomen was de laatste maanden wat geluwd. Maar nu het zomerreces in de bosbouw achter de rug is en het kapseizoen weer is aangebroken, was het niet lang wachten op het eerste incident.

   Frits van Beusekom is oud-directeur van Staatsbosbeheer.
   In het Noord-Hollandse Schoorl, de plaats waar een van de meest omstreden kapdossiers al jaren de gemoederen verhit, was het raak. Staatsbosbeheer heeft bij de provincie Noord-Holland een vergunning aangevraagd om weer een paar flinke stukken bos te gaan kappen, in het Dr. Van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos. (Detail: Dr. J.A. van Steijn, vele jaren directeur van Staatsbosbeheer, was een alom geprezen bosbouwer en natuurbeschermer.) De bedoeling van dit kappen: het gezond en veerkrachtig maken van de Schoorlse duinen. Geen sterk verhaal. Hebben de op te offeren bossen dan geen waarde? Daarover krijgt men weinig te horen.

   Het burgerverzet is prompt in actie gekomen. Strijdbare groeperingen met ervaring en kennis van zaken, zoals de Stichting tot Behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemer Duingebied en de actiegroep Schoorlsebosmoetblijven, mobiliseren hun omvangrijke achterban. Wederom zal Staatsbosbeheer hun kritiek minzaam en verend opvangen en vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Het is precies deze manier van communiceren die mensen woedend maakt.

   Wat bezielt Staatsbosbeheer?
   Hoe is het mogelijk dat de organisatie deze zeer omstreden kap uitvoert zonder de nieuwe, door de minister aangekondigde bossenstrategie af te wachten? Zijn het de contractuele verplichtingen aan biomassacentrales? Pure koppigheid? We weten het niet.

 • Realist
  2 november 2019 om 12:34

  SSB moet blijkbaar inkomsten genereren . Hout verkopen voor biomassa levert blijkbaar veel op.
  Ideaal is het als je het kan verkopen als natuurbeheer. Je moet wel heel erg de weg kwijt zijn als je dit als SSB wilt en natuur gaat slopen voor weer andere natuur.

  • Jan
   14 februari 2020 om 12:44

   Al jaren kappen Staatsbosbeheer bomen in dit mooie gebied en inderdaad het zal wel veel geld opleveren. Was het niet zo dat bomen co2 opnamen? Dankzij Staatsbosbeheer zorgen zij er voor dat onze luchtkwaliteit afneemt. En maar klagen over de boeren. Het wordt tijd dat wij met bussen verf (brui/donkergroen) het bos ingaan en de bomen met een stip onzichtbaar maken. Staatsbosbeheer luistert niet naar de bewoners dus hoeven wij ook niet aan te trekken van Staatsbos. Dus moeten wij burgers ongehoorzaam zijn.

 • Peter van Dijk
  27 oktober 2019 om 19:14

  Wat ik niet kan begrijpen is dat het meest open stuk bos gekapt wordt, terwijl de te dicht gegroeide delen ongemoeid blijven. Maar ja dat hout brengt gewoon minder geld in het laatje. De experimenten met totaalkap in delen van het bos zijn volgens mij mislukt. In plaats van een gevarieerd bos is daar een ondoordringbaar berkenbos ontstaan .

  • harry
   7 april 2020 om 23:51

   Zeg boswachter wanneer ga je die takken versnipperen en de nieuwe bomen aanplanten. Want het is nu een bende in het bos bij oude willem.
   En natuurlijk lekker de snippers verbranden dan ben je goed bezig.
   Als je naar Appelscha rijdt dan lijkt het wel of er een atoombom is gevallen.
   Trek je pak maar uit het bos is er niet meer.

 • Mich
  20 oktober 2019 om 21:24

  Hoe is het toch mogelijk dat “zeker in deze tijd” dat SBB zo maar haar gang kan gang en de onherstelbaar mag slopen zonder dat er iemand in opstand komt.
  Het is precies wat Frits van Beusekom (oud directeur van SBB) aangeeft het heeft niets maar dan ook niets meer te maken met natuurbehoud maar slechts vanwege een financiële drijfveer denkt men alles maar te kunnen vernielen
  In – en in triest. Staatsbosbeheer is hun naam meer dan onwaardig

  • Marja
   21 oktober 2019 om 14:19

   Helemaal mee eens!!

 • Anoniem
  17 oktober 2019 om 20:15

  Wat verschrikkelijk zonde van zo’n mooi gebied. Het wordt hoog tijd dat dit soort ingrepen verboden worden.

 • Stichting De Woudreus
  10 oktober 2019 om 13:25

  Stichting De Woudreus vindt het onaanvaardbaar dat in deze tijd nog een prachtig stuk oud bos wordt gekapt. Niet vergeten dien te worden dat dit eerst en vooral een Vogelrichtlijn gebied is, aangewezen voor Zwarte Specht en Wespendief. Ook in het kader van `n2000. Deze hebben hun habitat in oud aaneengesloten bos. In een Vogelrichtlijngebied is artikel 6 lid 1 van de `habitatrichtlijn niet van toepassing. Dus geen sprake van kappen ten gunste van heideblauwtjes., stuifzand of zelfs jong bos: omdat er al niet al te lang geleden al verschrikkelijk veel aan oud bos is verwijderd.
  Hoe dit bovendien nog mogelijk is in relatie tot de overdaad aan stikstof en luchtvervuiling gaat boven de pet. Tot overmaat van ellende past men voor een zo groot gebied een gedragscode bosbeheer toe en dat betekent dat de slager zijn eigen worst keurt! Een groot oppervlak als dit kappen met de gedragscode is in strijd met datgene wat het Hof en eindelijk ook de Raad van State zei: er moet een passende beoordeling plaatsvinden vooraf voor ingrepen in en rond een ~N2000gebied..

  • Nicky Mutter
   10 oktober 2019 om 17:12

   Stichting de Woudreus heeft het probleem prima verwoordt. Ik onderschrijf hun argumentatie volledig. Er is overigens heel veel weerstand tegen het huidige kapbeleid van Staatsbosbeheer, en terecht. De mooi klinkende redenatie “variatie en natuurlijke uitstraling; goed voor mens en dier” is slechts een wassen neus.
   In dit tijdsgewricht zo rigoreus bomen te kappen is onbegrijpelijk en onacceptabel.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog