www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Jongeren helpen mee met herplant

13 februari 2019 Boswachter Lida Blok in Flevoland

Een groep VMBO-ers heeft vandaag op de praktijkdag van Almere on Stage geholpen met de nieuwe aanplant in het Waterlandsebos in Almere. Daar waar bomen geveld zijn, wordt nieuw gevarieerd loofbos aangeplant.

35.000 nieuwe bomen

Deze winter worden er in de gebieden van Staatsbosbeheer in Almere 35.000 nieuwe bomen aangeplant. Het gaat dit plantseizoen om 15 ha herplant vooral in het Cirkelbos, het Waterlandsebos rondom De Kemphaan en in het Oostrandpark. Dat is met elkaar een gebied van zo’n dertig voetbalvelden groot. Ook de komende jaren staat grootschalige herplant op het programma van Staatsbosbeheer in Almere.

Staatsbosbeheer plant verschillende combinaties van twee tot vier inheemse soorten die goed bij elkaar passen met bijvoorbeeld beuk, eik, iep, linde, zwarte noot, walnoot, esdoorn, zoete kers en acacia. Dit gebeurt op de verschillende locaties in Almere, overal waar Staatsbosbeheer bomen heeft geveld.

Waarom zijn er het afgelopen jaar zulke grote aantallen bomen geveld?

In alle bosgebieden op de klei zijn veel essen aangeplant. De essen hebben last van een dodelijke schimmelziekte. Deze agressieve ziekte veroorzaakt ‘essentaksterfte’. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijker omvallen. Reden voor Staatsbosbeheer om in te grijpen om ongelukken te voorkomen.

Vellingen in het Waterlandsebos

Door het Waterlandsebos lopen zoveel paden langs of door vakken met essen, dat het weghalen van de essen voor de veiligheid van bezoekers de hoogste prioriteit had. Weinig essen waren vitaal genoeg om te laten staan.

Ook op plekken wat verder van de paden, waar de bomen spontaan omvallen is het nodig om de essen op te ruimen. Zou Staatsbosbeheer deze vakken, waarin de essen als mikado-stokjes tegen elkaar aan vallen niks doen, dan ontwikkelt zich daar een ruigte van bramen, brandnetel, kleefkruid en bereklauw en geen bos. Om een nieuw bos aan kunnen planten, is het nodig eerst de zieke bomen op te ruimen. Door de essen weg te halen kan er de komende jaren nieuw bos geplant worden.

Het Waterlandsebos was zeer rijk aan essen, waardoor er een zeer groot aantal vakken met essen moest worden geveld. Daarnaast is er een klein aantal populieren en wilgen geveld, omdat de bomen de kaprijp waren. Als deze populieren en wilgen nog ouder worden storten ze geleidelijk in.

De VMBO-ers hebben vandaag nieuwe eiken en beuken geplant op een locatie waar eerder populieren stonden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog