www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Rust én reuring in het stadsbos

10 juli 2019 Boswachter Lida Blok in Flevoland

In de afgelopen maanden is met ongeveer 275 bewoners, vrijwilligers, belanghebbenden en experts ideeën uitgewisseld over de toekomst van het Almeerderhout. De resultaten van deze bosdialoog over het stadsbos in Almere zijn afgelopen dinsdag aangeboden aan de gemeenteraad. De dialoog heeft elf speerpunten opgeleverd.

Deze speerpunten vormen het uitgangspunt voor het ontwikkelen van nieuw perspectief voor het Almeerderhout.

 1. Verbeteren van de bereikbaarheid voor stad & regio

Werken aan een betere OV verbinding, optimaliseren fietsverbinding tussen stad en bos en creëer meerdere doelbestemmingen voor auto’s aan de randen van het bos.

 1. Toewerken naar een robuust en divers bos

Door middel van kleinschalig beheer, herplant van gemengde soorten en het verwijderen van barrières en obstakels in het bos, wordt het bos ontwikkeld tot een robuust en (bio)divers bos.

 1. Het zoneren van rust & reuring

Om zowel rustgebieden als activiteiten een plek te geven, zonder dat deze elkaar bijten, is het zoneren van het stadsbos van groot belang.

 1. Verbinding maken met regionale natuur

Benut de ecologische potentie uit de regio, door deze met groene en blauwe corridors te verbinden.

 1. Het verweven van wijken en bos

Vervagen van de grenzen tussen wijk en bos, door het aantal paden het bos in te vergroten, de voorzijde van bos en wijk naar elkaar toe te keren en door aanleg van groenstructuren in de wijk, zodat het bos tot aan de voordeur van de bewoners reikt.

 1. Verder ontwikkelen van attracties & het faciliteren van activiteiten

Versterken van bestaande en toevoegen van nieuwe attractieve voorzieningen. Het stimuleren van activiteiten op gebied van sport & spel, kunst & cultuur en eten & drinken.

 1. Bepalen en uitdragen van het identiteit van het stadsbos

Eenheid en herkenbaarheid creëren in sfeer en gebruik door keuzen te maken bij inrichting, type functies & programmering en communicatiestijl.

 1. Verbeteren van communicatie & het in leven roepen van een bosloket

Oprichten van een loket, waarin gemeente Almere, Staatsbosbeheer en burgers elkaar eenvoudig kunnen vinden. Eén loket en aanspreekpunt. Directe en persoonlijke communicatie. Opstellen van spelregels en kwaliteitsborging bij nieuwe initiatieven.

 1. Op orde brengen van netwerk & routing

Het compleet maken (en houden) van de benodigde routes, bankjes en bebording.

 1. Het faciliteren van oogsten uit het stadsbos

Uitbreiding van voedselbomen en vegetatie, met duidelijke spelregels. Kleinschalige houtoogst, voor biomassa of het maken van lokale producten. Benut het bos voor interessante leer-werktrajecten en stages.

 1. Werken aan het verbinden van mensen & natuur

Door middel van natuureducatie, excursies en andere activiteiten stimuleren van de verbinding mens en natuur. Het stadsbos tevens inzetten als ontmoetingsplek voor de diversiteit aan mensen die Almere rijk is.

Deze speerpunten geven richting aan het ontwikkelen van het stadsbos van de toekomst.

reageren

geef een reactie

 • L Boormans
  21 oktober 2019 om 11:28

  Zouden jullie een plattegrond kunnen toevoegen welk gebied Almeerderhout precies beslaat?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog