www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Boswerkzaamheden gaan weer van start in de stadsbossen van Staatsbosbeheer Almere

17 oktober 2023 Boswachter Amy Zeeman in Flevoland
Opruimen van stormhout

Vanaf begin november starten de boswerkzaamheden weer in de bossen van Staatsbosbeheer in Almere. De werkzaamheden beginnen langs de Weteringkade en in het Pampushout. Zodra de werkzaamheden in Pampushout klaar zijn zullen er ook enkele werkzaamheden in het Waterlandsebos in de buurt van Stadslandgoed de Kemphaan plaatsvinden.

Weteringkade

Vanaf begin november onderzoekt de boswachter beheer welke bomen en struiken er moeten blijven staan in de bosrand. Hij markeert deze zodat de aannemer precies weet welke er weg mogen (oranje stippen) of juist moeten blijven staan (blauwe stippen). Daarna start het verwijderen. Langs een deel van de Weteringkade zal de huidige bosrand grotendeels verwijderd worden. De bosrand bestaat nu veelal uit (pluizende) populieren die voor overlast zorgen bij bewoners maar tevens aan het einde van hun leven zijn en uit andere hoge bomen die met een storm in de toekomst een risico kunnen vormen voor de aanwonenden.

Er zal zo’n 30 / 40 meter van de bosrand over de hele lengte verwijderd worden op de blauw gemarkeerde bomen en struiken na. Na de werkzaamheden plant Staatsbosbeheer meer struiken en enkele bomen terug die in deze situatie, dicht bij woningen, passen. Soorten die terug geplant worden zijn onder andere: Eik, Haagbeuk, Berk, Meidoorn, Sleedoorn, kornoelje en lijsterbes. Door deze diverse soorten bomen en struiken aan te planten in de bosrand, zal de biodiversiteit toenemen.

Bewoners die dicht bij de bosrand wonen krijgen van Staatsbosbeheer een brief met aanvullende informatie. Deze werkzaamheden starten rond 15 november en duren ongeveer een week De plantwerkzaamheden zullen starten rond januari en duren tot ongeveer tot maart 2024.

 

Pampushout

In het groen aangegeven in eigendom bij Staatsbosbeheer

Vanaf half november starten de boswerkzaamheden in het Pampushout. Eerder heeft de boswachter beheer hier al in de bosvakken, op de bomen aangegeven, welke bomen er blijven staan en welke er weg gaan (blessen). Per bosvak kunnen de werkzaamheden verschillen. In enkele bosvakken zal een lichte dunning plaatsvinden. Dit betekent dat er enkele bomen worden verwijderd om de andere bomen meer ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen. In andere bosvakken zullen er rijen oude populieren verwijderd worden. In deze vakken zullen niet alle populieren verdwijnen maar wordt er elke keer een rij overgeslagen. Deze populieren zijn erg groot en zitten tegen het einde van hun leven aan. Om te voorkomen dat andere soorten bomen ,die onder de populieren groeien, beschadigd worden tijdens de werkzaamheden zal er eerst iemand in de boom klimmen om de top eruit te zagen. Zodra de boom alleen nog bestaat uit een stam zal hij verder verwijderd worden.

Op een enkele plek in het Pampushout hebben wij nog bosvakken met fijnspar staan. Fijnsparren worden verwijderd omdat de vitaliteit van de fijnspar achteruit gaat door droogte en klimaatverandering. Dit maakt de bomen kwetsbaarder voor aantastingen van insecten. Zo hebben we sinds enkele jaren last van de Letterzetter (een kever) die de fijnspar aantast en uiteindelijk doet afsterven. Op deze plekken wordt een toekomstbestendige menging van verschillende boomsoorten terug geplant. Dit bosvak zal halverwege november verwijderd worden en wordt in de winter van 2024/2025 weer ingepland met onder andere duurzaam loofhout Soorten. Dit betekent dat we er diverse soorten loofbomen terug planten. Door deze diverse soorten terug te planten creëren we een divers bos wat beter is voor de biodiversiteit. Daarnaast kan een divers bos ook beter tegen klimaatsverandering en ziektes.

Bij het bovenste gedeelte van Pampushout, richting de dijk, zullen ook enkele werkzaamheden gaan plaatsvinden. De bosrand met oude populieren grenzend aan enkele straten zal worden verwijderd. Hier worden meer struiken en enkele bomen zoals Kornoelje, Meijdoorn, Sleedoorn, Lijsterbes en Liguster voor terug geplant rond de periode van de winter van 2024/2025

Directe aanwonenden zullen van Staatsbosbeheer een brief krijgen met aanvullende informatie over de werkzaamheden. De zaagwerkzaamheden zullen duren tot ongeveer februari.

 

Waterlandsebos, Stadslandgoed de Kemphaan

Na de boswerkzaamheden in het Pampushout zullen de werkzaamheden starten in het bos achter Stadslandgoed de Kemphaan in de buurt van het fietspad: Starleypad. Hier staan in een bosvak nog enkele essen. Deze essen zijn aangetast door de essentaksterfte. Een schimmel die de sapstromen in de boom stilzet waarna de boom langzaam afsterft. Voordat deze bomen omvallen willen wij de slechte essen gaan verwijderen. Hiervoor planten we weer nieuwe bomen. We planten een menging van loofboomsoorten aan. Hierdoor creëert Staatsbosbeheer een divers bos dat beter is voor de biodiversiteit en beter bestand is tegen klimaatsverandering en ziektes.

Deze zaagwerkzaamheden zullen starten rond februari 2024. Nadat de werkzaamheden in Pampushout klaar zijn. De plant werkzaamheden zullen starten rond de winter van 2024/2025

 

Rasters

Rondom nieuwe aanplant zal Staatsbosbeheer vaak rasters plaatsen om te voorkomen dat de reeën (kleinste hertachtige in onze bossen) de jonge bomen opeten of beschadigen. De reeënpopulatie in Almere is groot. Zo groot dat wij niet zonder deze rasters kunnen, willen wij het jonge bos een kans geven om op te groeien. Na ongeveer 3 tot 5  jaar zijn de bomen hoog genoeg en worden de rasters verwijderd.

 

Gebruik van machines en toegankelijkheid van het bos

Voor de boswerkzaamheden worden machines gebruikt. Deze machines rijden in het bos op speciale uitrijbanen. Deze banen zijn door de boswachter beheer in de bosvakken aangegeven om te voorkomen dat zo’n machine alles in een bosvak kapot rijdt. Toch ziet het gebruik van zo’n machine er volgens sommige bezoekers van onze bossen heftig uit. Na de werkzaamheden kan het bos er rommelig – en misschien in bepaalde vakken ook wel wat kaal uitzien. Dit zal na een jaar alweer heel anders zijn dankzij de enorme groeikracht van het bos. Flevoland heeft een hele rijke bodem vol met voedingsstoffen. Bomen die wij hier planten zullen na enkele jaren al een jong bos vormen. In vergelijking met de Veluwe duurt dit daar vele malen langer.

Door het gebruik van de machines in de natte winterperiode kan het zijn dat het bos en de paden niet altijd goed toegankelijk zijn. Machines kunnen sporen maken of tijdens de werkzaamheden kunnen paden worden afgesloten. Wanneer paden worden afgesloten geven wij dit tijdig aan in het bos. Zodra de werkzaamheden klaar zijn kunnen wij beginnen met het herstelwerk van de paden. Hierbij herstellen wij alleen onze officiële paden. door het publiek gemaakte wandelpaden worden bijvoorbeeld niet hersteld en worden bij de werkzaamheden verwijderd. Het herstelwerk van de officiële paden kan plaatsvinden wanneer het een lange periode goed droog is geweest. Dit kan betekenen dat wij onze bezoekers soms om wat geduld moeten vragen wanneer we een nat najaar krijgen.

 

Planten en dieren in het bos

Vaak krijg ik als boswachter vragen over de aanwezigheid van planten maar vooral van dieren in het bos tijdens de werkzaamheden. Kunnen dieren bijvoorbeeld wel weg en leveren de werkzaamheden niet teveel verstoring op?

Vooraf aan de werkzaamheden doet onze boswachter ecologie een flora en fauna check. Hij kijkt dan naar welke soorten er in het bosvak staan of leven in combinatie met de beoogde werkzaamheden van de boswachter beheer. Wanneer er zeldzame soorten aanwezig zijn die beschermd moeten worden houden we hier rekening mee of passen we de werkzaamheden volledig aan. Bomen met bijvoorbeeld horsten (roofvogelnesten) worden jaarrond beschermd en deze zullen dan ook blijven staan. Reeën, vossen, muizen en alle andere diersoorten die in het bos leven zullen bij de werkzaamheden weg gaan. Zodra de rust weer is teruggekeerd vinden zij hier weer hun plekje of juist hele nieuwe plekjes. Wanneer de boswachter ecologie zijn ronde heeft gedaan en goedkeuring geeft voor de werkzaamheden kan de boswachter beheer ook daadwerkelijk aan de slag.

 

Vragen

Boswerkzaamheden leveren vaak vragen op, vooral bij aanwonenden. Daarom krijgen alle directe aanwonenden op plekken waar werkzaamheden in de buurt worden uitgevoerd, nog een brief van ons met meer informatie over de werkzaamheden die bij hen in de buurt worden uitgevoerd.

Mocht u zelf nu ergens lopen en vragen hebben over de werkzaamheden? Schroom dan niet om ons te contacten, we leggen graag ons werk aan u uit. Het beste kunt u hiervoor een mailtje sturen via: boswachtersalmere@staatsbosbeheer.nl

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog