www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Roerdomp op toertocht

19 februari 2013 Henk-jan in Fryslân

Veel moerasvogels leiden een verborgen bestaan in het riet. Het winterweer van de afgelopen weken zorgt er voor dat deze schuwe dieren onverwacht hun gezicht laten zien. Het filmpje van deze roerdomp is hier een mooi voorbeeld van. Het dier werd in januari gespot in natuurgebied de Houtwiel. Sneeuw en ijs maakte het voor deze vogel lastig om voedsel te vinden en zo moest het noodgedwongen zijn veilige, beschutte rietland verlaten. Op zijn tocht over sneeuw en ijs wist een van onze tijdelijke camera’s in het gebied het dier vast te leggen.

De Houtwiel is een toplokatie voor roerdompen. De laatste jaren telde men gemiddeld 5 á 6 broedparen in een gebied van ongeveer 100 ha. Behalve in het Houtwiel broedt de roerdomp in redelijke aantallen in de moerasgebieden van De Deelen, Rottige Meente, Brandemeer en Lauwersmeer.

Mocht het winterweer aanhouden, dan kunt u met enig geluk deze vogel aantreffen langs rietkragen of nabij open plekken. Zodra ijs en sneeuw verdwenen zijn keert de roerdomp weer terug in de annonimiteit, om dit voorjaar weer van zich te laten horen via zijn karkateristieke ‘hoemp’ geluid.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=HO8wVEMDVDI&w=420&h=315]

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog