www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Struinen op kwelder Holwerd-oost

8 juli 2013 Henk-jan in Fryslân

Op de doorgaans zo rustige kwelder nabij Holwerd is de afgelopen tijd veel gebeurd. In het kader van het kwelderherstelplan ‘Naar Buiten Holwerd’ is er volop gebrainstormd, gestruint, gewandeld en onderzocht. Zo organiseerde Staatsbosbeheer eind april een werksessie met diverse kwelderdeskundigen en beheerders met als doel om te brainstormen over de noodzakelijke werkzaamheden in het gebied.

Eind april kwamen deskundigen en beheerders bijeen voor een werksessie
Eind april kwamen deskundigen en beheerders bijeen voor een werksessie

In het kader van het Werelderfgoedweekend vond op zondag 16 juni een wandeling plaats. Twaalf deelnemers uit het dorp Holwerd struinden over de kwelder en genoten van de zon, de krijsende meeuwen, de roep van de tureluur en het weidse uitzicht midden in het gebied, op de grens van kwelder en wad. Het ontlokte veel positieve en leuke reacties. Een van de bewoners zei: ‘ik woon al 50 jaar in Holwerd, maar hier ben ik nog nooit geweest. Ik wist niet dat de kwelder zo mooi was’.

Werelderfgoedexcursie: deelnemers kijken uit over de kwelder.
Werelderfgoedexcursie: deelnemers kijken uit over de kwelder.

Verkwelderingsplannen
In mei en begin juni is er een natuurtoets uitgevoerd door een extern bureau, waarbij er onderzoek is gedaan naar de flora en fauna op de kwelder. Wat we al vermoedden werd bevestigd: de kwelder is voor voor veel planten en dieren van groot belang, waaronder de velduil en grauwe kiekendief. De natuurtoets is begin juli overhandigd aan Staatsbosbeheer en wij gaan deze gebruiken om de verkwelderingsplannen verder vorm te geven en vergunningen aan te vragen. Inmiddels is ook het inrichtingsplan voor de kwelder zo goed als klaar en werken we toe naar aanbesteding van het project.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog