www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Oude vijverplanten horen niet in de sloot

13 augustus 2013 Boswachter Denny Kroeze in Fryslân

Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer laten deze week watercrassula verwijderen uit een sloot langs de Jan Jurjenssingel bij Rûgehuzen (Ruigahuizen). De uitheemse watercrassula is een snel woekerende waterplant die alle andere water- en oeverplanten kan verstikken. Ook de doorstroming in de sloot kan hierdoor worden belemmerd.

Loonbedrijf Koopmans uit Aldemardum (Oudemirdum) start dinsdag met het verwijderen van de watercrassula uit de sloot. Daarna zullen medewerkers van Staatsbosbeheer handmatig stengelresten verwijderen. Wetterskip Fryslân heeft een duiker in de sloot zover afgesloten dat er geen plantenresten langs kunnen. Hiermee wil het waterschap voorkomen dat de plant in andere wateren terechtkomt.

De watercrassula, ook wel waternaaldkruid genoemd, komt oorspronkelijk uit Australië en Nieuw-Zeeland. De plant groeit langs oevers en in het water en vormt hele dekens langs, op en in het water. Dit gaat ten kost van andere (inheemse) soorten. Kleine restjes van de plant kunnen zich snel fors uitbreiden.

Planten in de container
De plant is oorspronkelijk als vijverplant verkocht via tuincentra. Particulieren die planten kopen bij tuincentra ‘lozen’ de plant soms in de natuur met alle gevolgen van dien. Veel tuincentra hebben de verkoop daarom inmiddels gestaakt. Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer roept vijvereigenaren daarom op oude planten altijd af te voeren via de groencontainer.
De sloot bij Rûgehuzen is een boezemvaart in beheer bij Wetterskip Fryslân. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het natuurgebied.

Waternaaldkruid vormt een oerwoud aan stengels met heel fijn blad die deels boven water uitkomen. De plantjes groeien snel.
Waternaaldkruid vormt een oerwoud aan stengels met heel fijn blad die deels boven water uitkomen. De plantjes groeien snel.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog