www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Succesvolle pachtersavond in Twijzel

27 februari 2014 Henk-jan in Fryslân

‘Een hok vol met mensen’, zo drukte boswachter Jacob Hanenburg het treffend uit. Want vol was het in Twijzel, waar onlangs door Staatsbosbeheer twee avonden voor pachters werden georganiseerd. Vrijwel alle 100 stoelen in de zaal waren bezet, wat totaal bijna 200 belangstellenden opleverde.

In Noord Friesland beheren we ongeveer 1500 hectare grasland en een groot deel daarvan geven we in pacht uit aan agrariers. Zij mogen deze gronden een deel van het jaar gebruiken voor hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor beweiding of maaien van gras (hooi). Het beheer is extensief. Maaien gebeurt pas na 15 juni zodat de vegetatie en de weidevogels met jongen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ondanks dat het in Nederland slecht gaat met weidevogels, is de vogelstand in onze gebieden in Friesland de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. En dat willen we natuurlijk zo houden!

De twee avonden waren bedoeld om de pachters op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen in de weidevogelgebieden. Zo werden de broedresultaten van de verschillende soorten weidevogels gepresenteerd en kregen een aantal sprekers het woord om toelichting te geven op het beheer van de afgelopen jaren. Een van de gastsprekers was Jos Hooymeyer van de Rijks Universiteit Groningen, die verslag deed van 10 jaar onderzoek naar weidevogels.

Een volle zaal met pachters in Twijzel
Een volle zaal met pachters in Twijzel

‘Het waren twee leerzame avonden’, aldus Jacob Hanenburg. ‘Pachters hebben kennis kunnen nemen van de recente ontwikkelingen op het gebied van weidevogelbeheer en wij hebben uitleg kunnen geven over onze plannen en visie in deze gebieden. Pachters waren zeer nieuwsgierig en de sfeer was goed. De komende tijd kunnen we samen met hun kijken naar pasklare oplossingen om het de weidevogels nog beter naar de zin te maken in onze gebieden’, aldus Jacob.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog