www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Geslaagde natuurwerkdag op Blesdijkerheide

3 november 2014 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

natuurwerkdag BlesdijkeAfgelopen zaterdag 1 november was  weer de jaarlijkse natuurwerkdag. Een van de locaties waar gewerkt kon worden was de Blesdijkerheide. Onder toeziend oog van boswachter Herman van der Meulen gingen de handen van een ieder uit de mouwent om ongewenste opslag uit de heide te halen. Gewapend met zaag en schop ging dit lukken en onderging de heide een ware facelift. Door de prachtige weersomstandigheden was het voor de deelnemers deze dag volop genieten in dit prachtige natuurgebied.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog