www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Berichten met de tag:
Heide

Fryslân

Oude tijden herleven in Noordwolde

NOORDWOLDE – Woensdag 8 maart zijn vrijwilligers begonnen met het afplaggen van een heideterrein van Staatsbosbeheer bij Noordwolde. De plaggen worden gebruikt als dakbedekking voor de hutten bij de Spokeplas. Een plaggenhut of spitkeet is een eenvoudige met heideplaggen bedekte hut. Ze waren te vinden in de armste gebieden van Nederland en werden bewoond door […]

lees meer
Fryslân

De heide wêrom yn de Noardlike Fryske Wâlden

Twijzel-Door aanleg van de Centrale As, de dubbelbaansweg naar Dokkum, verdwijnt natuur én komt er nieuwe natuur bij. Op twee hectare voormalig grasland plaggen we momenteel de voedselrijke bovenlaag af en komt de oorspronkelijke zandig-lemige bodem weer tevoorschijn. Een mooi kiembed voor heide, zo verwachten boswachters Jeffrey Huizinga en Jacob Hanenburg. Bodem uit de ijstijd […]

lees meer
Fryslân

Hond aangelijnd blijft welkom in Bakkefeansterdunen en Heide fan Allardseach

Het afgelopen jaar was er vanuit It Fryske Gea en Staatsbosbeheer  veel aandacht voor de hondenproblematiek op de heidegebieden van Bakkeveen. Reden waren de diverse bijtincidenten van loslopende honden, die de daar grazende schaapskudde aanvielen. Daarom werd er verscherpt toezicht gehouden op de heide en moesten bekeuringen worden uitgedeeld aan overtreders van het verbod op […]

lees meer
Fryslân

Geslaagde natuurwerkdag op Blesdijkerheide

Afgelopen zaterdag 1 november was  weer de jaarlijkse natuurwerkdag. Een van de locaties waar gewerkt kon worden was de Blesdijkerheide. Onder toeziend oog van boswachter Herman van der Meulen gingen de handen van een ieder uit de mouwent om ongewenste opslag uit de heide te halen. Gewapend met zaag en schop ging dit lukken en […]

lees meer
Fryslân

Heideschapen Duurswouderheide in zomer tenue

Vandaag werden de heideschapen die de Duurswouderheide begrazen bij Wijnjewoude uit de wol geholpen door een schaapscheerder. Heideschapen lopen het gehele jaar over de heidegebieden rond Wijnjewoude. Door de heide te laten begrazen kan vergrassing worden tegengegaan en jonge boomjes worden opgevreten. De dieren hebben dus een waardevolle functie in het behoud van onze prachtige […]

lees meer
Fryslân

“Long time no see”

Naar aanleiding van planteninventarisaties van 2 enthousiaste vrijwilligers is in een klein heideterreintje op de Noordwoldermeenthe het Klein Warkruid gevonden. Een zeldzaamheid! De laatste 15 jaar hebben we het plantje niet meer in onze terreinen gespot. Doordat er afgelopen voorjaar een stuk hei in vlammen opging, hebben de heideplanten zich verjongd met verse, malse twijgen. […]

lees meer
Fryslân

Minder houtkap in de Hemrikerscharren

Het plan voor natuurgebied Hemrikerscharren tussen Hemrik en Lippenhuizen houdt de gemoederen flink bezig. Daarom hebben we besloten de plannen enigszins bij te stellen. We laten minder bomen kappen, maar uitgangspunt blijft herstel van het heidegebied. Dit om een aantal direct betrokkenen tegemoet te komen in hun klacht dat het landschap te ingrijpend veranderde. De […]

lees meer
Aan Zee

Struikhei kleurt duinen paars

Bij prachtige paars gekleurde heidevelden denk je toch al snel aan de hogere zandgronden in het midden en oosten van het land. Maar niets is minder waar! Aan de westkant van Schouwen-Duiveland, op zo’n 2500 meter van het strand, ligt een prachtig veld bloeiende struikhei. Het grootste veld van Zeeland!

lees meer
Noord-Holland

De nachtzwaluw in Schoorl

Als je een vogelboek doorbladert, zijn er altijd wel vogels die je opvallen en dus graag een keer wilt zien. Mij overkwam dit toen ik als tiener door Bruun’s vogelgids heen bladerde. Mijn oog viel op een gekke bruine vogel…

lees meer
Texel

Duinheide blijft niet vanzelf duinheide

Een van de aantrekkelijke elementen van de Texelse duinen vormen de heide gebieden. Nog even en ze kleuren paars van de struikheide, nu is het roze van de dophei te zien, de kraaiheide met haar onopvallende bloemen is al lang uitgebloeid en heeft bijna rijpe vruchten. Blijft die duinheide nu vanzelf heide?

lees meer
Drents-Friese Wold

De Hoekenbrink-wandeling in het Drents-Friese Wold nu nog aantrekkelijker

De Hoekenbrink is een prachtig en gevarieerd natuurgebied in het zuidelijk deel van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Bos, heide zandverstuiving en moeras op korte afstand van elkaar. Dat vraagt om een wandelroute die de mooiste plekjes laat zien. En die ligt er natuurlijk ook. De wandeling van ongeveer 4,2 km hebben wij nu nog aantrekkelijker gemaakt. En is nu ook bij nat weer goed te doen. Het rondje begint en eindigt op de parkeerplaats Hoekenbrink langs de bosweg. Woensdagochtend jl, met een opkomende zon heb ik deze wandeling in de vrieskou gelopen. Een heerlijke en prachtige wandeling van een uur.

lees meer
Drents-Friese Wold

Een fantastische Natuurwerkdag in het Drents-Friese Wold

Ruim 100 deelnemers stroopten de mouwen op tijdens de natuurwerkdag in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Volwassenen en kinderen komen massaal op deze mooie dag om jonge boompjes te verwijderen uit de heide. Zo wordt voorkomen dat de heide dicht groeit met bos, en de bijzondere insectensoorten die zicht thuis voelen in heide blijven. Gezellig werken in de natuur en na afloop heerlijke erwtensoep en een lunch! De natuurwerkdag is een initiatief van de landschappenNL en wordt mogelijk gemaakt door het IVN, en Staatsbosbeheer.

lees meer
Drents-Friese Wold

Aan de slag voor de Zandhagedis in Wapse

De zandhagedis stelt hoge eisen aan zijn leefgebied. Gelukkig hebben we in de directe omgeving van het Nationaal Park Drents-Friese Wold een klein heideterrein onder Wapse waar nog een geisoleerde populatie van hooguit 30 exemplaren leeft. Dankzij de werkzaamheden van enthousiaste vrijwilliger Dick Willems doet de populatie het goed. Dick zorgt voor open zandplekken, heel belangrijk voor de eiafzet. En verwijdert hier en daar struiken en jonge bomen om het gebiedje open te houden. Eigenlijk te veel voor één man. Zodoende hebben we voor een paar dagen aannemer van de Berg uit Wapse ingehuurd

lees meer
Drents-Friese Wold

Majestueuze heer en dame in het Drents-Friese Wold

Deze Grove den is één van de grootste en oudste in zijn soort hier in het Drents-Friese Wold twitterde ik enthousiast eerder in de week. En uit respect voor deze majestueuze boom wil ik graag in dit blogje meer over haar soortgenoten in het National Park vertellen. Grove dennen (pinus sylvestris), ook wel pijnbomen genoemd, zijn naaldbomen […]

lees meer
Drents-Friese Wold

Boswerkzaamheden 2015-2016 in het Drents-Friese Wold

Natuurlijk en gevarieerd bos. Staatsbosbeheer maakt zijn bossen aantrekkelijk voor dieren, planten en mensen. Dit doen we door open plekken te maken in het bos. Op deze plekken ontstaat spontaan weer bos met meer variatie in boomsoorten en leeftijd. Natuurlijker en gevarieerder. Bos blijft bos. Heide en stuifzand. Om te voorkomen dat deze gebieden veranderen in […]

lees meer
Overijssel

Costa del Sol

Op de heide van de Sallandse Heuvelrug zijn grote zandplekken gemaakt. Het zijn broed en nest plekken voor de zandhagedis, zandkevers, zandbijen, graafwespen en vele andere insecten die de heide als leefgebied hebben.

lees meer
Overijssel

Complimentendag

Door elkaar complimenten te geven wordt de wereld een stuk mooier. Ik werd verrast en geïnspireerd door een radio-interview op complimentendag.

lees meer
Overijssel

Hoe paars wordt de heide dit jaar?

De heide op de Sallandse Heuvelrug zal dit jaar minder paars zijn dan we gewend zijn. Boswachter Ine legt uit waarom.

lees meer
Overijssel

Heide branden voor meer biodiversiteit

Vanmiddag gaan een aantal collega’s een aantal hectares heide op de Sallandse Heuvelrug gecontroleerd afbranden. Het gaat om meerdere kleinere vlaktes van totaal ongeveer vijf hectare, in de nabijheid van de Haarlerberg bij Nijverdal.

lees meer
Overijssel

Limerick vanaf de hei…

Een limerick door vrijwilligerster Wil van Lieshout

lees meer
Overijssel

Hulde aan de bacteriën!

Boswachter Ine Nijveld legt uit waarom de heide wordt gemaaid en hoe het maaisel op een nuttige manier wordt gebruikt.

lees meer
Overijssel

Kroamschudd’n in Nijverdal

Op zondag 26 februari kregen de schapen op de Sallandse Heuvelrug kraamvisite, oftewel Kroamschudd’n op z’n Twents. De wollige dames en hun lammetjes hebben zich bij schaapskooi Twilhaar van hun beste kant laten zien.

lees meer
Overijssel

Heidebeheer in de sneeuw

Eén van de Staatsbosbeheer-vrijwilligsters, Liet Kienhuis-Boon, schreef voor HoltensNieuws.nl een berichtje over het werk dat één van de vrijwilligersgroepen van Staatbosbeheer doet. Deze groep is één van de vele vrijwilligersgroepen die in de beheereenheid Salland actief is. Met toestemming van mevrouw Kienhuis plaatsen we het artikel ook hier.

lees meer
Overijssel

Wintergasten op de Sallandse Heuvelrug: Kramsvogels

De laatste weken kunnen we op de Sallandse Heuvelrug genieten van grote groepen Kramsvogels. Waarom is de Kramsvogels juist op de Sallandse Heuvelrug te gast? Ik vertel je er in deze blog graag meer over.

lees meer
Overijssel

Vele handen maken licht werk!

Afgelopen zaterdag hebben leden van de Vogelwerkgroep Ootmarsum en Ootmarsumse lopersclub (OLC 93) de handen uit de mouwen gestoken. Met een groep van ongeveer dertig man is er flink gewerkt in het gebied de Strengen op het Springendal.

lees meer
Overijssel

Bewegende paarse heide

Augustus is het moment om te genieten van de paarse heidevelden. Boswachter Denny maakte er een vlog over…

lees meer
Overijssel

Winterse taferelen in de Engbertsdijksvenen

Afgelopen dinsdag was ik ’s morgens vroeg al in de Engbertsdijksvenen te vinden. Het had die nacht flink gevroren (-6). De heldere lucht en de fraaie zonsopkomst gaven het gebied een betoverend tintje. Op de achtergrond hoorde ik het geluid van tientallen ganzen die de beschutte vennetjes weer inruilden voor een ontbijtje verderop. Vanuit mijn […]

lees meer
Overijssel

Project Paarse Poort afgerond met heidetuin

  Het buitenproject, de Paarse Poort op de Sallandse Heuvelrug bij het Buitencentrum in Nijverdal, is afgerond. Gedeputeerde Hester Maij van Overijssel opende maandagmiddag de vernieuwde toegangspoort tot het nationale park. Een heidetuin, met planten die in een goed heidemilieu thuishoren, is natuurlijk nooit klaar. Toch is maandag 2 maart het project Paarse Poort formeel […]

lees meer
Overijssel

Heidebeheer op de Sallandse Heuvelrug

Jonge heide is goed voor veel diersoorten. In jonge heide komen meer rupsen en insecten voor dan in oude heide. Deze rupsen en insecten dienen weer als voedsel voor verschillende vogelsoorten en hagedissen. Om jonge heide te krijgen is er vorige week gecontroleerd gebrand. Hoe dat gaat vertelt collega Arend Spijker. http://www.rtvoost.nl/embed/video.aspx?mid=231292

lees meer
Overijssel

Geslaagde Natuurwerkdag Holterheide

Zaterdag 1 november organiseerden natuurorganisaties voor de veertiende keer de Natuurwerkdag. Op 464 locaties in heel Nederland waren meer dan 14.000 mensen actief. Jong, oud, groot, klein, sterk en niet-zo-sterk. Op de Sallandse heuvelrug werkten Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten samen om ongeveer 40 mensen een actieve dag te bezorgen. Om tien uur begonnen we met het […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog