www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Hond aangelijnd blijft welkom in Bakkefeansterdunen en Heide fan Allardseach

10 januari 2015 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

2417Het afgelopen jaar was er vanuit It Fryske Gea en Staatsbosbeheer  veel aandacht voor de hondenproblematiek op de heidegebieden van Bakkeveen. Reden waren de diverse bijtincidenten van loslopende honden, die de daar grazende schaapskudde aanvielen. Daarom werd er verscherpt toezicht gehouden op de heide en moesten bekeuringen worden uitgedeeld aan overtreders van het verbod op loslopende honden. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer hebben diverse keren een dringend beroep gedaan op alle hondenbezitters om zich aan de openstellingsregels te houden. Ook de plaatselijke recreatieondernemers hebben aandacht aan de problematiek geschonken richting hun gasten. En met succes! Het resultaat van de samenwerking is dat zich het laatste half jaar geen bijtincidenten meer hebben voorgedaan. Daarom is besloten om de Bakkefeansterdunen en de Heide fan Allardseach voorlopig niet af te sluiten voor wandelaars met honden. Wel zal het verscherpte toezicht op loslopende honden de komende periode worden voortge

Meer info bij boswachter Roel Vriesema
Tel 06-51046388

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog