www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Internationale groep studenten vanuit SIW aan de slag in de Mieden

30 augustus 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Van ouderwets hooien tot wadlopen en fierljeppen

Afgelopen week is voor alweer het 9e jaar op rij een internationale groep studenten als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer aan de slag in de Mieden.

Verschillende nationaliteiten bij elkaar
De studenten komen van over de hele wereld twee weken naar Friesland om SBB Noard Fryslân te helpen in het natuurbeheer. Dit jaar komen de studenten onder andere uit Mexico, Catalonië, Armenië, Japan, Spanje en Roemenië.

De komende twee weken gaan we met elkaar aan de slag en helpen de studenten met verschillende onderhoudswerkzaamheden. Lang niet alle natuuronderhoudswerkzaamheden zijn met machines te realiseren. Om de natte schraalgraslanden in de Mieden goed te kunnen onderhouden is ouderwets handwerk nodig. Dat wil zeggen hooien met hark en hooivork zoals dit in de jaren 30 gebruikelijk was in Friesland. Verder komen allerlei verschillende vormen van natuuronderhoud aan de orde zoals schraalgrasland beheer, bomen zagen en rietmaaien.

Naast de werkzaamheden is er een heel programma voor de studenten opgesteld samen met de begeleiders van het SIW. We gaan bijvoorbeeld met ze te wadlopen, een ervaring die ieder jaar weer bijzonder is. Om maar een voorbeeld te noemen; “het is voor Iemand uit Japan een hele belevenis om over de bodem van de Waddenzee naar een eiland te wandelen”. Ook proberen we ze zoveel mogelijk de Friese cultuur te laten zien. Komende zaterdag gaan ze bijvoorbeeld naar het NK Fierljeppen in Burgum. Het is ieder jaar weer harstikke leuk om met zoveel verschillende nationaliteiten, culturen en talen bij elkaar aan de slag te gaan in de natuur van de prachtige Mieden.

Trots/ Grutsk
We zijn als Staatsbosbeheer erg trots op al onze vrijwilligers. Ze zijn van cruciaal belang voor het natuuronderhoud binnen onze organisatie. Het is ieder jaar weer een aanwinst om deze groep aan te vullen met een enthousiaste groep Internationale studenten.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog