www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Eerste weidevogelkuikens uit het ei binnen predatorenraster Zwagermieden.

2 mei 2017 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Proef predatorenraster in Zwagermieden

De natte graslanden van de Zwagermieden zijn erg in trek bij weidevogels. Het gebied heeft een hoog waterpeil en er wordt pas na 15 juni gemaaid. Dit om weidevogels een kans te geven hun eieren uit te broeden en hun kuikens groot te brengen. De nattere delen fungeren in het voorjaar als een verzamelplaats voor weidevogels. hier kunnen ze baltsen rusten en foerageren. Vervolgens betrekken ze vanuit hier hun uiteindelijke broedterritoria. De afgelopen jaren is echter gebleken dat ondanks de optimale omstandigheden, het veel weidevogels niet lukt om hun kuikens groot te brengen. Een gebleken oorzaak hiervan is onder andere predatie. Om het broedsucces van het gebied op te krikken is er dit voorjaar een predatorenraster geplaatst. In deze proef is een gebied van ongeveer 14 ha met 1800 meter stroomraster uit gerasterd.

In de loop van het broedseizoen hebben verschillende weidevogels als kievit, grutto scholekster en tureluur zich binnen het stroomraster gevestigd. De eerste bevindingen lijken goed! Intussen zijn de eerste kievitskuikens uit het ei gekropen. En zoals op de onderstaande afbeelding is te zien voelt ook de wilde eend zich hier prima thuis!

Wilde eend broedend
Legsel Grutto

2 Studenten van het Van Hall Larenstein doen onderzoek naar de overleving van weidevogels in de Zwagermieden. Zij zullen de vorderingen van onze weidevogels binnen en buiten het raster op de voet volgen.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog