www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Meer bloemen, minder eikenprocessierupsen

30 juni 2017 Henk-jan in Fryslân

Bloemrijke weide op Landgoed Oranjewoud

De laatste jaren hebben we in onze terreinen steeds vaker overlast van de eikenprocessierups. Tot nu toe bestreden we de rupsen door ze mechanisch weg te zuigen. Vanaf dit jaar zetten we in Friesland een nieuw middel in: bloemrijke randen.

Speciaal bloemenmengsel
Zien delen van de Spokeplas, Landgoed Oranjewoud en speelbos Spajeberd er straks net zo bloemrijk uit als op bovenstaande foto? Het zou zo maar kunnen. Dit voorjaar zijn we gestart met een bijzonder experiment, waarbij we de overlast van eikenprocessierups willen terugdringen met bloemenweides. Samen met zaadleverancier de Cruydt-Hoeck hebben we een speciaal bloemenmengsel ontwikkelt met onder meer schermbloemige planten. Onderzoek wijst uit dat de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups vooral op dit type planten vliegen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld sluipwespen, gaasvliegen, sommige soorten van het lieveheersbeestje, kevers en roofwantsen. Vervolgens hebben we in maart en april op de drie genoemde locaties delen van het terrein geplagd en ingezaaid. Door speciale bloemenweides aan te leggen  nabij de belangrijkste vindplaatsen van de eikenprocessierups, dragen we bij aan een natuurlijke bestrijding van dit dier.

Vorige week bezocht ik de lokaties om te kijken naar het eerste resultaat. De rupsen van de eikenprocesierups kwam ik gelukkig niet tegen; de brandharen schijnen behoorlijk veel irritatie te kunnen geven als ze in contact komen met de huid, ogen of luchtwegen. Wel waren de eerste kiemplanten van schermbloemigen al zichtbaar, zoals gewone berenklauw, wilde peen en pastinaak. Deze hebben blijkbaar weinig hinder gehad van de droogte van de afgelopen weken. Ook zag ik de eerste planten van korenbloem bloeien en gele ganzenbloem in de knop staan. Deze eenjarigen hebben we meegezaaid om de nog kale plagplekken dit jaar een kleurig uiterlijk te geven.

Natuurlijke bestrijding
De rood-witte linten van vorig jaar hingen nog aan enkele eikenstammen, om bezoekers te waarschuwen voor de aanwezigheid van de eikenprocessierups. De verwachting is dat dit jaar een gunstig uitvalt voor deze – van oorsprong zuidelijke – soort. De rupsen zien we op steeds meer plekken op in Friesland en de dieren profiteren duidelijk van het warmer wordende klimaat. De overlast valt nu nog relatief mee en daar waar we rupsen tegenkomen langs wandel- en fietspaden en bosranden, verwijderen we ze preventief door deze in juni en juli weg te zuigen.

Met de aanleg van bloemenweides streven we naar meer diversiteit in plantensoorten en begroeiingen. Want hoe meer biodiversiteit, hoe meer natuurlijke vijanden en hoe groter de kans op natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Ik ben benieuwd naar het resultaat de komende jaren.

Boswachter Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

 • sjef
  16 juli 2017 om 11:06

  Zou het niet zo kunnen zijn dat de EPR last heeft van de mens, wij nemen steeds meer van hun leefomgeving in beslag en zeggen dan dat we last van hun hebben.
  Wij planten van alles en willen alleen maar de voor ons leuke dingen ervan hebben.
  Echt iets voor de mens alleen de lusten nooit de lasten.
  Gewoon weer leren waar je weg moet blijven en waar je wel mag komen.

 • Jan
  12 juli 2017 om 07:30

  Is zo’n zaaimengsel ook voor particulieren te koop? De grote eik in onze tuin heeft namelijk ook EPR en dit willen we graag op een natuurlijke manier bestrijden

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog