www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Velduilen broeden succesvol in de Wynserpolder

7 juli 2017 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Velduil

Afgelopen broedseizoen hebben er twee paartjes Velduil succesvol gebroed in de Wynserpolder.

Afgelopen broedseizoen hebben er twee velduil families succesvol gebroed in de Wynserpolder. De Wynserpolder ligt boven Leeuwarden bij het kleine plaatsje Wyns.

De Velduil
De velduil voelt zich thuis in overwegend open terreinen met hier en daar natte drassige stukken. De velduil lijkt wel een beetje op de ransuil maar heeft kortere oorpluimen en gele ogen. Het bijzondere van de velduil is dat hij in tegenstelling tot de meeste uilen overdag jaagt en actief is. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit woelmuizen (veldmuizen en aardmuizen).
 

Broeden
Als broedvogel is de velduil in Nederland vrij zeldzaam geworden. Maar de laatste jaren worden steeds vaker broedgevallen gemeld. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het hoge aantal muizen in het jaar 2014.
De legperiode begint in eind april tot juni. Het nest wordt op de grond gemaakt.
Het aantal eieren word sterk beïnvloed door het voedselaanbod in het leefgebied. De uilen in de Wynserpolder hadden tussen de 4 en 5 eieren. Deze eieren zijn allemaal uitgekomen en daar zijn we trots op!

velduilskuiken in de Wynserpolder

Trek
De velduil leidt eigenlijk een nomadisch bestaan en vestigt zich waar de omstandigheden (voedselaanbod) optimaal zijn. De velduilen uit Noordoost Europa trekken s ’winters door Nederland naar het Zuidwesten.

Ringonderzoek
De kuikens van de velduilen in de Wynserpolder zijn geringd ten behoeve van onderzoek. Zo kunnen de uilen worden gevolgd en kan er worden onderzocht hoe het in de toekomst met ze gaat.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog