www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Grote grazers in de Houtwiel en de Falomsterleyen

2 februari 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Schotse Hooglanders

Staatsbosbeheer introduceert maandag 5 februari Schotse hooglanders en exmoorpony’s in natuurgebied de Houtwiel-Oost en de Falomsterleyen. Dit is een natuurgebied dat ligt tussen Feanwalden en de Falom. De grote grazers zullen een grote rol spelen in het beheer van deze gebieden. Door de begrazing ontstaat er meer variatie in het gebied. Meer variatie zorgt uiteindelijk voor meer biodiversiteit.

Schotse Hooglanders samen met Exmoorpony’s
De hooglanders en de pony’s gaan helpen met het beheer van het gebied. De gebieden zijn onderdeel van de Natuur Netwerk Nederland, ook wel bekend als de Ecologische Hoofdstructuur. Ze liggen in een aaneenschakeling van moerasgebieden tussen de Lauwersmeer en de Grote Wielen.
In totaal gaat het om 18 schotse hooglanders afkomstig uit het Lauwersmeergebied. In de loop van het jaar komen er ook nog 7 exmoorpony’s uit de Twijzelermieden.

Plukken en Knippen
De hooglanders en de pony’s vullen elkaar goed aan. ‘Een koe eet anders dan een paard’, legt boswachter Gjerryt Hoekstra uit. ‘Een koe plukt met zijn tong en een paard knipt met zijn tanden. Zo vullen ze elkaar aan bij de begrazing van een natuurgebied.’ De hooglanders zijn niet bang voor natte voeten en begrazen voornamelijk de nattere delen van het gebied. De exmoors richten zich meer op de drogere, kruidenrijke graslanden in het gebied.”

Grotere biodiversiteit
De combinatie van hooglanders en exmoorpony’s zorgt voor een betere variatie in
begroeiing. Uiteindelijk ontstaan hierdoor kruidenrijke graslanden, afgewisseld met ruigtes, bosstruweel en veel verschillende bloeiende planten. Hiervan profiteren insecten en vogels.
Bovendien spelen deze grazers een belangrijke rol bij de verspreiding van zaden;  die nemen ze in hun vacht mee.  Van de mest die de grazers achterlaten profiteren weer verschillende zeldzame paddenstoelen en insecten. Door de begrazing zal er in de toekomst meer variatie in het gebied ontstaan. Meer variatie zorgt uiteindelijk voor meer biodiversiteit.

Veiligheid en respect
De grote grazers zijn imposante dieren die respect van bezoekers en recreanten verdienen.
In het kader van de veiligheid zijn er dan ook een aantal regels opgesteld.
Bij de ingang van het gebied zijn waarschuwingsborden geplaatst. Verder zijn de gebieden niet toegankelijk voor honden en paarden. Het is raadzaam voor eigen veiligheid gepaste afstand te houden wanneer je deze grote grazers wilt observeren.

Tot slot
Staatsbosbeheer is erg blij met de komst van de grazers. Ze helpen ons de biodiversiteit van het natuurgebied te vergroten. Ze zijn goed te zien en iedereen is van harte welkom om deze prachtige dieren te komen bekijken.

reageren

geef een reactie

  • jilderda
    2 februari 2018 om 16:23

    Ik hoop dat het geen tweede oostvaarders plassen worden waar de dieren in de winter nog amper te eten hebben. Het is mooi dieren in de natuur maar ze hebben tegenwoordig wel onze zorg nodig .

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog