www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Zeldzame Paaltjasker in de houtwiel terug van weggeweest

15 oktober 2019 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Paaltjasker in de Houtwiel 1975

Komende woensdag 16 oktober wordt de zeldzame Paaltjasker na reparatie teruggeplaatst in de natuurgebied de Houtwiel.

Cultuurhistorie in het landschap

Een Tjasker is een zeldzaam molentype dat je steeds minder in het landschap tegenkomt. Het is een type dat vrijwel alleen in Fryslân te zien is. In 2017 is met een storm de Tjasker in de Houtwiel kapotgewaaid.

Het gaat om een zeldzame Paaltjasker, die altijd beeldbepalend is geweest in de Houtwiel. Toen we de restanten van de stukgewaaide Tjasker noodgedwongen moesten opruimen, kwam meteen al de vraag wanneer hij weer gerestaureerd zou worden.

Na lang wachten is het nu eindelijk zover. Hij is nu gerepareerd en wordt aanstaande woensdag teruggeplaatst in natuurgebied de Houtwiel tussen Veenwouden en Broeksterwoude.

Hij komt terug op zijn oude vertrouwde plek langs de goddeloaze singel. Hij is vanaf het fietspad van zeer dichtbij te bewonderen. Het heeft veel tijd en moeite gekost de oude beeldbepalende Tjasker weer in ere te herstellen.

Kom kijken!

We zijn als Staatsbosbeheer dan ook trots dat we dit stukje cultuurhistorie kunnen bewaren en tonen aan onze bezoekers van het prachtige natuurgebied de Houtwiel. Kom gerust langs in natuurgebied de Houtwiel, tussen Veenwouden en Broeksterwoude, om deze zeldzame Tjasker in het landschap te zien waar hij thuishoort.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog