www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Harischster Bos heeft een nieuwe lindelaan

14 mei 2018 Henk-jan in Fryslân

Dit voorjaar hebben we een van de lanen in het Harichster Bos bij Balk opnieuw beplant. De Amerikaanse eiken zijn vervangen door lindebomen en de bermen zijn over de volle 800 meter ingezaaid met een kleurrijk bloemenmengsel. Behalve groen, gaat het er ook kleurrijk uitzien deze zomer.

Het was even wennen om te de Amerikaanse eiken deze winter te zien liggen langs een van de lanen in het Harichster Bos. Het waren bomen van rond de tachtig jaar en zoiets doe je niet zomaar. Er was dan ook alle reden voor. De afgelopen jaren gingen verschillende eiken dood en vielen er gaten in de laanbeplanting. Je kunt dan twee dingen doen: helemaal niks en accepteren dat er geleidelijk steeds meer bomen het loodje leggen, of helemaal opnieuw beginnen met jonge beplanting.

We hebben uiteindelijk gekozen voor de laatste optie, omdat we ook in de toekomst graag de laanstructuur zichtbaar willen houden. Het was een rigoureuze klus, wat bij sommige wandelaars de nodige schrik en vragen gaf. Tegelijk zien we de inrichting als een mooie kans om de laan over de hele lengte weer te herstellen. In april hebben onze vrijwilligers tientallen winterlindes aangeplant en zodra de bomen weer helemaal in blad staan, zal de laanstructuur weer zichtbaar worden.

Behalve 800 meter aan laanbomen, maken we langs de randen een bijenlint.

Bijenlint
Behalve lindebomen hebben we diverse struiken geplant in de groenstrook langs het pad, zoals meidoorn en vuilboom. Deze planten gaan de komende jaren een belangrijke nektarbron vormen voor bijen en tal van andere insecten. Een van de leuke bijkomstigheden van deze herinrichting is dat er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën. De bermen onder en naast de lindebomen hebben we ingezaaid met een kleurrijk bloemenmengsel. Ik hoop dat over een maand of twee de bodem bedekt is met duizenden bloemen. Hiermee ontstaat een bijenlint van bijna een kilometer lang en daar zullen veel bijen, zweefvliegen en vlinders van gaan profiteren deze zomer.

Boswachter Henk-Jan van der Veen

 

 

reageren

geef een reactie

  • Karl Blom
    28 januari 2019 om 21:58

    Als een peutertje van 3 of 4 jaar heb ik hier veel rond gelopen met mijn Pake, Durk Jan Jaarsma. Dit was gedurende de jaren kort na de oorlog 1946-48. Ook met mijn Beppe heb ik daar veel gewandeld. Ik woon nu in Wales maar hoop dit jaar Harich weer op te gaan zoeken. Mijn Pake en Beppe woonden in het laatste huisje op de Stinsenwei.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog