www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Educatieprogramma “Pierewaaien” weer gestart

21 juni 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

een stukje Wadbodem met zeekraal

Afgelopen week is het educatieprogramma “pierewaaien” op de kwelder van Holwerd weer van start gegaan. Net als vorig jaar gaan we dit jaar weer met zo’n 15 basisscholen de kwelder van Holwerd op met als doel de kwelder beleven, proeven, ruiken en zien.

Proeven Kijken en Ruiken.
In het ochtend deel gaan we met de kinderen via het wandelpad de kwelder van Holwerd verkennen.
Er is onderweg van alles te zien. Zoals kluten en kokmeeuwen met kuikens die we kunnen bekijken met de verrekijker op het vogeleiland. Verder is het spannend om door de koeien te lopen die de kwelder begrazen.
De kwelder van Holwerd kun je niet alleen prachtig bekijken, maar je kunt hem ook proeven.
We plukken enkele plantjes zeekraal en laten de kinderen proeven. Uiteindelijk wandelen we naar de Wad-post met het prachtige uitzicht op het wad. Als afsluiter gaan we een stukje wadlopen en zien we de sporen van een ree en een vos, die kortgeleden over de kwelder hebben gelopen. Op het slik loopt het zwaar en we moeten oppassen dat we niet te ver wegzakken. Overal zien en horen we vogels.

wadlopen bij de rijsdammen

Waddenbeleefcentrum de Noordhoorn en “Plastic Soep”

De komende weken gaan we met meer dan honderd basisschoolkinderen de natuur op de kwelder bij Holwerd ontdekken. Behalve de kwelder bezoeken de kinderen ook het Waddenbelevingscentrum De Noordhoren in Holwerd. Daar kunnen zij de opgezette vogels op de kwelder van dichtbij bekijken, krabben bewonderen en zelfs voeren, in de eb- en vloedbak en de gevonden spullen op de kwelder onder de microscoop leggen. In de Noordhoorn is ook een nieuwe tentoonstelling en een film over het milieuprobleem de “plastic soep” te zien.
Zo krijgen de kinderen zowel buiten als binnen een prachtig Waddenverhaal. Het educatieprogramma hebben we samen met de Gemeente Dongeradeel, NME centrum De Klyster en De Noordhoren opgezet  en is onderdeel van het kwelderherstel project “Holwerd Naar Buiten”, dat Staatsbosbeheer twee jaar geleden heeft uitgevoerd.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog