www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Voorlaatste aflevering Fryske panda’s in Drents-Friese Wold

17 februari 2020 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Drents Friese Wold

Deze week gaan we naar een heel bijzonder gebied, namelijk het Drents-Fries Wold. Deze keer staat een landschap centraal dat kampioen CO2 binden is, natuurlijk best een heel actueel onderwerp.

Hoogveen kampioen CO2 binden

De laatste jaren missen we allemaal onze winters, we zien verschuivingen van de seizoenen. In deze aflevering staat een landschap centraal dat kampioen is in het binden en vasthouden van koolstof.

Om dit te laten zien neemt Boswachter Jakob ons mee naar een bijzonder gebied, namelijk het Drents-Friese Wold. Veel mensen kennen dit gebied van zijn stuifduinen en bossen, maar er ligt ook een habitat dat voor CO2 binding nog veel specialer is, namelijk het hoogveen.

Verscholen in de bossen liggen hier en daar nog kleine stukken die voor de grootschalige verveningen in de afgelopen eeuwen bespaard zijn gebleven. Het landschapstype hoogveen kwam vroeger grootschalig voor in Nederland. In Friesland is hier nog maar ongeveer 1 % van dit areaal overgebleven. En laat dit nou net een landschapstype zijn waarin het meeste CO2 word gebonden.

Alleen al hierom kwalificeert dit landschapstype zich als Fryske Panda, die dreigt te verdwijnen als we niet opletten. (bron Remco de Vries ,Omrop Fryslân)

Fryske Panda’s wordt op dinsdag 18 februari uitgezonden op Omrop Fryslân rond 17:00 in Fryslân Hjoed en wordt vervolgens ieder uur herhaald.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog