www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Slimme grondruil helpt agrariër, natuur en provincie

15 oktober 2014 staatsbosbeheerlimburg in Limburg

De provincie Limburg, Staatsbosbeheer en akkerbouwer Hameleers uit Schin op Geul hebben overeenkomsten gesloten om gronden met elkaar te ruilen. Een ruil die voor alle partijen, en niet in de laatste plaats de natuur, goed uitpakt. Op donderdagmorgen 9 oktober 2014 is de akte gepasseerd en is de samenwerkingsovereenkomst getekend door Gedeputeerde Patrick van der Broeck, districtshoofd Marniks Maris en agrariër René Hameleers.

Wij als Staatsbosbeheer zijn hier bijzonder blij mee. Niet in de eerste plaats omdat we nu ook daadwerkelijk de wensen/ ideeën vanuit de omgeving (thuis in de streek) hebben kunnen omzetten in daadkracht.
Hiemee is ook een lang gekoesterde wens vanuit Staatsbosbeheer in vervulling gegaan.

Waar hebben we het nu over in een notendop?
De initiatiefnemende agrariër, de heer Hameleers, krijgt betere akkerbouwgrond. Het unieke mozaïek van heischraal- en kalkgraslandbegroeiing op de Berghofweide krijgt de ruimte om aan kwaliteit te winnen. De Berghofweide is een heel bijzonder stukje natuur, vooral omdat er enkele zeer zeldzame orchideeënsoorten voorkomen.

Verschillende afspraken
Het is een ruil waar de samenleving op allerlei manieren van profiteert.
De grond nabij de Berghofweide, die agrariër Hameleers, gebruikt is door de ligging in de helling niet ideaal voor akkerbouw. Mede door de wensen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten (om de beïnvloeding met meststoffen vanuit deze akkerbouwgronden naar de Berghofweide te verminderen) nam de heer Hameleers het initiatief om te komen tot een grondruil.

Staatsbosbeheer en de provincie pakten dit initiatief graag op; wanneer deze gronden niet meer gebruikt worden voor akkerbouw worden deze namelijk ook niet meer bemest met meststoffen en spoelen deze meststoffen niet meer in de kwetsbare kalkgraslanden. Deze akkers worden nu omgezet in grasland en deels onderhouden middels schapenbegrazing, dit komt de bijzondere Berghofweide enorm ten goede.

Omdat de heer Hameleers zijn gronden dan niet meer kan gebruiken voor akkerbouw heeft de provincie Limburg/ gedeputeerde van der Broeck er samen met Staatsbosbeheer voor gezorgd dat er gronden zijn aangekocht in het Gerendal. Staatsbosbeheer verkoopt hiervoor ruilgronden aan de provincie. De gronden in het Gerendal worden door Staatsbosbeheer deels verpacht aan de heer Hameleers om zijn hectares weer aan te vullen. De rest van de grond wordt omgezet naar natuur.

Door deze ruil zorgt onder meer de provincie Limburg ervoor dat zowel natuur- als landbouwbelangen op een evenwichtige manier gerealiseerd worden.

Ondertekening 9 oktober 2014
Ondertekening 9 oktober 2014
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog