www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Archeologisch onderzoek voor behoud Genneper Huys

27 september 2021 Boswachter Andy Liebrand in Limburg

Als je goed kijkt, vind je aan de uitmonding van de Niers de ruïne van de ooit zo imposante burcht van het Genneper Huys. Deze ligt op grondgebied van Staatsbosbeheer en is nu volledig opgegaan in de natuur. De restanten raken steeds verder in verval. Om te bepalen hoe de ruïne voor de toekomst zo goed mogelijk bewaard kan worden, loopt er nu een archeologisch proefsleuvenonderzoek.

Eerst even tijd voor een stukje historie: hoe zat dat vroeger met het Genneper Huys? Na de vele wisselingen van de macht trekken in 1710 de Franse troepen zich terug van de burcht. Bij hun aftocht blazen de Fransen de laatste overblijfselen van het slot op. Wat rest is een grote begroeide heuvel in het landschap met hier en daar nog wat zichtbare restanten van de muren.

Onderzoek naar de staat van de ruïne

Om een plan voor de ruïne van het Genneper Huys te kunnen maken is het belangrijk dat er een aantal zaken goed onderzocht worden. Daarom wordt er een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Onderzoeks- en Adviesbureau BAAC. Door sleuven in de grond te graven, zien we wat de staat is van de muren en funderingen. Ook krijgen we inzicht in de begrenzingen, samenhang én de ligging van de onderdelen van de burcht. Tevens wordt de leeftijd van de verschillende gesteentelagen bepaald. Deze informatie samen is nodig om een goed plan te kunnen maken voor het behoud van de ruïne, een consolidatieplan.

Graafmachine tijdens het proefsleuvenonderzoek

Rekening houden met natuurwaarden

Voorafgaand aan het veldwerk van het proefsleuvenonderzoek zijn afgelopen voorjaar de cultuurhistorische waarden van de aanwezige beplanting en de natuurwaarden in kaart gebracht. De uitvoering van het proefsleuvenonderzoek is aangepast op deze aanwezige waarden.

Uniek monument

De ruïne is een beschermd archeologisch en bebouwd rijksmonument. De burcht betekent veel voor de gemeenschap van Gennep en is eigendom van Staatsbosbeheer. Daarom werken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeente Gennep, provincie Limburg en Staatsbosbeheer nauw samen om te komen tot een goed consolidatieplan. De Rijksdienst financiert het proefsleuvenonderzoek.

Tijdelijke afsluiting

Tijdens de werkzaamheden zijn de ruïne en de locaties waar de sleuven worden gegraven afgezet voor publiek. De verwachting is dat zaterdag 2 oktober het pad naar het uitkijkplatform op de ruïne weer open is.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog