www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Verbeteren leefgebied hazelmuis en grensbomen Vijlenerbos

18 januari 2022 Boswachter Niki Jasper in Limburg

Knotboom Vijlenerbos die oude grens markeert

In de bosrand van het Vijlenerbos in Zuid-Limburg worden deze winter werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het leefgebied van de hazelmuis. De hazelmuis is erg zeldzaam en komt in Nederland alleen voor in de hellingbossen langs de rivieren de Geul en de Gulp. De hazelmuis voelt zich thuis in bosranden met struiken, zoals de braam en de hazelaar. Door het verwijderen van opkomende bomen en het verplaatsen van het raster naar de buitenzijde van de bosrand is er meer ruimte voor struiken en wordt het leefgebied van de hazelmuis versterkt. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden vallen twee oude knotbomen op die naast het wandelpad staan. Hier is meer over te vertellen….

Hazelmuis

Oude knotbomen

Er staan twee bijzondere knotbomen langs het wandelpad. Dit zijn oude haagbeuken die een oude grens markeren. Als je goed kijkt zie je er vlak naast een klein paaltje staan. Vroeger was dit deel van het Vijlenerbos verdeeld in kleine particuliere perceeltjes. Om de grenzen te markeren werd een boom geplant. De boom had ten opzichte van het paaltje enkele voordelen:

  1. Dankzij de afwijkende knotvorm was de boom duidelijk herkenbaar in het (hakhout)bos.
  2. Een boom kon ’s nachts niet stiekem verplaatst worden, want dan gaat deze dood.
  3. Het vrijkomende takhout kon voor allerhande doeleinden gebruikt worden.

De oude grensbomen, hakhout en aanwezige struiken blijven in de bosrand staan. Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn diverse bomen en struiken in het Vijlenerbos als autochtone soort (oorspronkelijk inheems) opgenomen in de groene erfgoed kaart van Nederland. Hiermee wordt in het beheer van de bosranden voor de hazelmuis rekening gehouden.

Afb. 1 Topografische kaart met aanduiding van de grensbomen
Afb 2 Kadastrale kaart uit 1811-1832 waarop de kleine particuliere perceeltjes en oude begrenzing van het Vijlenerbos zichtbaar zijn. De kleine percelen waren in gebruik als hakhout.

Bronnen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog