www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Twee poelen brengen meer water in droge Schaaks Heide

7 december 2023 Boswachter Andy Liebrand in Limburg

Eén van de nieuwe aangelegde poelen op de Schaaks Heide

Op de Schaaks Heide bij Meterik heeft Staatsbosbeheer dit najaar twee poelen aangelegd. Verspreid over deze heide liggen nu in totaal drie poelen. De waterplaatsen zijn erg belangrijk voor de dieren die in het gebied leven.

De Schaaks Heide ligt al bijna 20 jaar in het hart van de Schadijkse Bossen. In 2006 is deze plek in de Schadijkse Bossen helemaal opengemaakt om het oorspronkelijke heidelandschap te herstellen. De Schaaks Heide ontwikkelt zich nu langzaam maar zeker naar het heidelandschap van zo’n 200 jaar geleden, waar heide, struiken, stuivende duintjes en hier en daar wat eiken en berken elkaar afwisselen. Kempische heideschapen begrazen het gebied en zorgen dat de bomen niet weer de overhand krijgen.

Kempische heideschapen houden de heide vrij van jonge boompjes

Drinkgelegenheid en uitbreiding leefomgeving kamsalamander

De schapen graasden vooral in de buurt van de oude poel. Om de schapen te ‘verleiden’ om het hele gebied gelijkmatig te begrazen, zijn de twee nieuwe poelen verspreid over de heide aangelegd. De poelen zijn niet alleen een drinkplek voor de schapen. Ook andere kleinere dieren als muizen, marters en konijnen maken er graag gebruik van. De Schaaks Heide is van nature een erg droog gebied waar amper water voorkomt.

In de eerste ‘bestaande’ poel leeft de (in Europa) beschermde zeldzame kamsalamander. Door de aanwezigheid van meer poelen in dit gebied krijgt deze soort een veiligere en grotere leefomgeving. De poelen maken het ook mogelijk voor waterdieren zoals libellen om zich voort te planten. En libellen zijn weer favoriet voedsel voor de boomvalk die af en toe over de heide vliegt.

Kamsalamander

Verrijking natuur in Schadijkse bossen

De Schaaks Heide zorgt voor een enorme verrijking van de Schadijkse Bossen. Vogelsoorten als roodborsttapuit, boomleeuwerik en nachtzwaluw voelen zich hier na eeuwen afwezigheid weer thuis. In de bossen verschuilen zich diverse andere vogelsoorten zoals havik, sperwer, bosuil, houtsnip en zwarte specht. Soms laten zoogdieren als eekhoorn, haas, ree, vos en de das zich ook even zien. Daarnaast komt er een aantal soorten amfibieën voor. De meest bijzondere is wel Nederlands één-na-grootste (en in Europa beschermde) salamander: de kamsalamander. Hopelijk blijft deze nog lang op de Schaaks Heide bestaan!

De Schaaks Heide met eigen ogen zien? Loop de wandelroute in het gebied

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog