www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Excursie in het Ulvenhoutse Voorbos

10 mei 2017 Boswachter Eveliene Jansen in Noord-Brabant

bosanemoon, foto: E.Jansen

Het Ulvenhoutse Voorbos ondergaat de komende jaren een aantal veranderingen. Met de natuur in dit unieke natuurgebied gaat het namelijk niet zo goed. Om de kwaliteit en diversiteit van het bos te behouden start Staatsbosbeheer in het najaar van 2017 in opdracht van de Provincie Noord-Brabant met de eerste werkzaamheden. Om omwonenden, gebruikers en andere belangstellenden van het gebied te informeren over deze werkzaamheden, organiseert Staatsbosbeheer op 20 mei een excursie.

Het Ulvenhoutse Voorbos  is een topnatuurgebied in Europa en heeft daardoor een Natura2000-status. Daarnaast is het bos een van de oudste bossen van Nederland. Vanuit de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voert Staatsbosbeheer samen met de gemeente Breda en Waterschap Brabantse Delta, in opdracht van de provincie Noord-Brabant de komende jaren werkzaamheden uit om deze bijzondere plek ook voor de toekomst uniek te houden en om achteruitgang te voorkomen. De verschillende maatregelen, die soms ingrijpend zijn, dragen eraan bij om het oorspronkelijke karakter van afwisselend vochtig en droog loofbos met bloeiende bosplanten terug te krijgen en daarnaast de cultuurhistorische- en recreatieve waarden van het bos te behouden en versterken.

Werkzaamheden
Staatsbosbeheer voert de komende jaren de benodigde maatregelen uit.  We vervangen in bepaalde delen naaldbomen door inheemse loofbomen, zodat er minder verdamping van grondwater optreedt. We dunnen een aantal percelen uit om bloeiende bosplanten ruimte te geven. We passen de bodemhoogte en het waterpeil aan in een aantal greppels en sloten en dempen in een aantal delen de rabattenstructuur, zodat het kwelwater weer ten goede komt aan de bomen en planten. Daardoor krijgen bosplanten weer de ruimte en is in het voorjaar op meer plekken een tapijt van bosanemonen en andere voorjaarsflora te zien. Het bos wordt gevarieerder, met meer bloemen, insecten en vogels.

Excursie
Graag leggen wij u uit wat er precies gaat gebeuren en waarom juist deze maatregelen nodig zijn.
We nodigen u daarom uit op zaterdag 20 mei a.s. bij Uitspanning de Fazanterie aan de Sint Annadreef 2 in Ulvenhout. U kunt zich opgeven voor een ochtend- of middagbijeenkomst.
De ochtendbijeenkomst start om 10.00 uur;
De middagbijeenkomst start om 13.00 uur.
Voorafgaand aan de excursie geven we een korte presentatie waarnaar we daarna het bos in gaan. De excursie zelf zal ongeveer 1 uur duren.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht via baronievanbreda@staatsbosbeheer.nl.
Vermeldt graag in de mail : Excursie Ulvenhoutse Voorbos, ochtend of middagbijeenkomst, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en het aantal personen die bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.
U kunt zich aanmelden tot 17 mei a.s.

reageren

geef een reactie

 • Han Messie
  16 april 2018 om 18:10

  BOSSTERRETJES

  Het speenkruid bij wanden
  van groenbruine greppels
  toont zijn stralenkransen
  vol hel _ smal en puntig geel
  aan schuchter voorjaarsleven
  bezit stuwkracht om sluimerbloei
  tot snel wassen te wekken
  daarbij
  brengen bosanemonen
  dankzij hun opbeurend wit
  met wazige vlekken
  gelijk lichtrode
  uiteen gevloeide wijn
  veredelde dronkenschap
  tussen al het kleine gewas
  op drassige bosgrond.

 • Han Messie
  12 juni 2017 om 16:04

  Ja, die veranderingen moeten dan komen. Als ze maar geen schade doen aan dat toverachtige rijk van bosanemonen, speenkruid en dotterbloemen!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog