www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Kalkonderzoek in het Ulvenhoutse Voorbos

1 juni 2017 Boswachter Eveliene Jansen in Noord-Brabant

Boorwagen

Tijdens de bijeenkomsten met excursie op 20 mei hebben wij de aanwezigen verteld over de maatregelen die gaan plaatsvinden vanuit de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daarvoor hebben we een bos- en waterplan opgesteld waarin we aangeven welke maatregelen we waar en wanneer in het bos willen gaan uitvoeren. Staatsbosbeheer voert deze maatregelen uit samen met de gemeente Breda en Waterschap Brabantse Delta, in opdracht van de provincie Noord-Brabant om deze bijzondere plek ook voor de toekomst uniek te houden en om achteruitgang te voorkomen.

Voordat wij daadwerkelijk met de werkzaamheden kunnen beginnen, maken we eerst het Bos- en Waterplan af, vragen we de benodigde vergunningen aan en laten we een aantal onderzoeken uitvoeren en afronden.

kalkonderzoek

Een onderzoek dat nog gedaan moet worden is een kalkonderzoek. Dit is nodig om in beeld te krijgen hoe de grondwaterpeilen en stromingen van water in de bodem zijn. Om dit kalkonderzoek goed te kunnen uitvoeren zijn boringen nodig. Deze boringen zullen op verschillende plekken in de berm in het bos plaatsvinden. Dit gebeurt onder ecologische begeleiding. U kunt tijdens een bezoek aan het Ulvenhoutse Voorbos piketpaaltjes tegenkomen en twee boorwagens. De piketpaaltjes geven de locaties van de boringen aan.
Vanaf 6 juni t/m 9 juni zullen de werkzaamheden plaatsvinden. De werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden bij gunstige omstandigheden en goed weer.
Er zullen bodemmonsters worden genomen en buizen worden geplaatst.
Na ongeveer twee weken worden er grondwatermonsters genomen en worden de hoogten van de peilbuizen ingemeten.

De paden blijven tijdens de boringen voor een groot gedeelte gewoon begaanbaar. Eventuele schade aan de paden worden hersteld.

 

reageren

geef een reactie

 • Martin Kroezen
  4 juni 2017 om 17:25

  Hoe concludeer je op basis van boringen en grondwatermonsters waarin het klakgehalte wordt gemeten hoe het grondwater stroomt? Is er een kalkbron die uitwaaiert of zo?

  • Boswachter Eveliene Jansen
   7 juni 2017 om 08:25

   Beste Martin Kroezen, bedankt voor uw reactie. Door middel van de boringen wordt duidelijk waar, hoeveel en op welke diepte kalk in de bodem voorkomt. Deze kalk voorziet bij een goed functionerende hydrologie de toplaag van de bodem van een gunstige zuurgraad (opkwellend grondwater).

 • Han Messie
  2 juni 2017 om 10:11

  Dat de hoeveelheid kalk zonder problemen bekend gemaakt mag worden… Maar laat die moerassige plekken in Ulvenhouts Voorbos alsjeblieft bestaan, als dit enigszins mogelijk is.

  • Boswachter Eveliene Jansen
   7 juni 2017 om 08:23

   Beste Han Messie, bedankt voor uw reactie. Een aantal laagten zijn de afgelopen jaren wat al te nat geworden door obstakels in de afvoer van het regenwater. Dat willen we weer tot een gewenst peil terugbrengen, maar wel zodanig dat daar in het voorjaar waterstanden rond of net boven de bosbodem zullen optreden.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog