www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

12 maart opschoondag langs het wad op Wieringen

4 maart 2022 Boswachter Mikal in Noord-Holland

Een stormachtige winter, dat was het! De stormen hebben hun sporen achter gelaten langs het wad. Naast het aangespoelde wier en schelpen is er op verschillende plekken helaas ook groot en klein afval aangespoeld. Op willen we nog voor het broedseizoen het afval wat de afgelopen maanden aangespoeld is op te ruimen en jij kunt meehelpen!

Op zaterdagochtend 12 maart willen we samen, van  9.30 tot circa 12.00 uur, een slag maken in het opruimen. Zo kunnen de vogels op het Normerven hopelijk afval vrij het broedseizoen in gaan.

Normerven

Het Normerven is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels die voedsel zoeken op de nabije waddenplaten Breehorn en Balgzand. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: de scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook de wulp, bontbekplevier, bonte strandloper en soms de kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden en lepelaars waar te nemen en ‘s winters ook rotganzen.

Het Normerven is een kwelder, een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. Rondom deze kwelder zijn dammen aangelegd tegen de  interse stormen en hoge golven. Zo blijft de kwelder een dynamisch landschap waar ook kustvogels broeden.

Het Normerven, een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. (Foto: Tom Kisjes)

Doe mee!

Help jij mee om het wad langs Wieringen een stukje schoner te maken? Doe dan mee met onze opschoondag langs het wad! Meld je dan door mij een mailtje te sturen: m.folkertsma@staatsbosbeheer.nl. Je ontvangt dan via de mail kort voor de actie de laatste informatie. Hopelijk zie ik je dan!
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog