www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Boswerkzaamheden in de Houtrak

6 oktober 2016 Boswachter Marijke van Langen in Noord-Holland

Vanaf eind september vinden er boswerkzaamheden plaats in het Noorderbos in natuur- en recreatiegebied De Houtrak. Staatsbosbeheer oogst de verzwakte populieren en essen. Op de open plekken die ontstaan planten we deze winter nieuwe bomen en heesters. Zo zorgen we voor een veilig, gezond én natuurlijker bos. Bos blijft bos.

Zorgvuldig werken
Het bos wordt van te voren zorgvuldig door collega-boswachters geïnventariseerd op mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet. Plekken waar bijzondere planten, vogels of dieren te vinden zijn, worden gemarkeerd of met lint afgezet zodat machines niet te dichtbij kunnen komen.

Verzwakte bomen maken plaats voor nieuwe soorten
De populieren die worden geoogst zijn op leeftijd of door storm zodanig beschadigd dat zij voor onveilige situaties kunnen zorgen. Op sommige plekken worden ook populieren langs paden verwijderd want lichte open paden zijn vriendelijker voor wandelaars. De essen die verdwijnen, zijn aangetast door de essentaksterfte. Komende winter planten we op de open plekken nieuwe populieren, maar ook soorten als eik, kers en linde. Langs de paden komen heesters te staan die zorgen voor een bosrand waarin insecten, vlinders en vogels voedsel vinden en kunnen schuilen. Enkele dode en omgezaagde bomen en takken blijven achter omdat deze van belang zijn voor vele dieren en planten.

Bos blijf toegankelijk
De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio oktober. Tijdens de werkzaamheden blijft het bos toegankelijk. Sommige paden kunnen tijdelijk zijn afgesloten. Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven met bordjes zodat bezoekers niet verrast worden door de machines. Houtoogstmachines en vrachtwagens kunnen de paden minder goed begaanbaar maken. De paden worden na de oogst- en plantwerkzaamheden zo snel mogelijk hersteld, mits het weer dat toelaat. We oogsten in deze periode omdat het in de herfst en winter te nat is in het bos. Dan is het risico op beschadiging van de bodem en paden vele malen groter.

Hollands hout
De Houtrak s een multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur en recreatie één van de functies van het bos. Het hout van de omgezaagde bomen wordt, onder het label Hollands hout, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw, voor papier of als biomassa. De opbrengst van het hout komen ten goede aan de Nederlandse natuurgebieden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog