www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Natuurgebieden in de Zeevang onder water

9 januari 2018 Boswachter Jamie Jenner in Noord-Holland
Oosterkoog onder water

Natuurgebied de Oosterkoog staat nu onder water.

Door de oostenwind en de vele regen van de afgelopen weken is het waterpeil in het IJsselmeer, en daarmee het Markermeer, flink gestegen. Normaal staat het water zo’n 40 centimeter onder NAP, maar nu zelfs 20 centimeter erboven. Hierdoor zijn enkele natuurgebieden van Staatsbosbeheer langs de Markermeerdijk in de Zeevang volgelopen.

Hoog water

Normaal gesproken kijk je vanaf de dijk uit over de graslanden en rietkragen van natuurgebieden de Oosterkoog, de Floriskoog en de Rietkoog, maar nu zijn zelfs enkele toegangswegen volledig onder water verdwenen. Dit fenomeen gebeurt ongeveer elke vijf jaar. Gelukkig kan dit geen kwaad, want hier zijn deze zogenaamde buitendijkse overstromingslanden ook voor bedoeld. In deze periode is er geen vee en de aanwezige Noordse woelmuis zoekt gewoon hogere gronden op.

Floriskoog
De Floriskoog – zelfs toegangswegen staan nu onder water.
De Rietkoog
De Rietkoog – Ook hier is het gebied volledig onder water gelopen.

Maatregelen

Het hoogheemraadschap neemt ondertussen maatregelen om het waterpeil onder controle te houden. In tegenstelling tot Zuid-Holland, Zeeland en Overijssel heeft Noord-Holland geen stormvloedkeringen. Daarom zijn nu langs de gehele IJsselmeerkust stuwen en inlaten dichtgezet. Zo is de Sassluis in Enkhuizen afgesloten. In het grootste meer van Nederland is de grote hoeveelheid regenwater opgevangen die vanuit Zwitserland en Duitsland naar de delta stroomt. Door de storm begin van het jaar was het niet altijd mogelijk om water te spuien bij de afsluitdijk naar de Waddenzee. Nu de wind draait zal de komende dagen het water weer geleidelijk gaan dalen. Ook op andere plekken in het land helpen andere natuurgebieden bij het opvangen van het vele water. Lees hier meer.

De Oosterkoog
De Oosterkoog – het water uit het Markermeer (rechts) stroomt nu de Oosterkoog in. De komende dagen zal het waterpeil waarschijnlijk zakken.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog