www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Mooie opkomst bewonersavonden bosaanplant bij de Groote Vliet

9 juli 2021 Boswachter Mikal in Noord-Holland

Samen met direct aanwonenden gingen we aan de tekentafel zitten voor het ontwerp van een van de bosvakken.

De afgelopen weken hebben we diverse bewoners en direct betrokkenen gesproken over de plannen van Staatsbosbeheer om in het najaar jong bos aan te planten in natuurgebied de Groote Vliet. Vandaag hebben we de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Medemblik.

Schetssessies voor direct aanwonenden

Tijdens de eerste bewonersavond gingen we in gesprek met bewoners die direct aan het kavel wonen waar een deel van de bosaanplant plaats zal vinden. Zij hadden van ons een kaart ontvangen waarop zij zelf konden aangeven in welke opstelling wat hen betreft het beste het bos ingeplant kan worden. Hun eigen ontwerp konden ze met ons komen bespreken. Op de avond zelf hebben we alle inbreng op tafel gehad, beweegredenen afgewogen voor een specifiek ontwerp en gehoord waar de zorgen lagen. Op basis van deze ontwerpen en gesprekken is er een voorlopig ontwerp gemaakt.

Inloopavond voor geïnteresseerden

Op 1 juli presenteerden we het voorlopig ontwerp voor een groter publiek. Geïnteresseerden waren op deze avond welkom om het ontwerp te bekijken en daar maakten veel mensen gebruik van. Er was gelegenheid om ons hierover te bevragen en bezoekers konden hun gedachten hierover met ons te delen. Ook de wethouder van de gemeente Medemblik was deze avond aanwezig. Tijdens de avond kregen we weer extra input voor het definitieve ontwerp.

Omgevingsvergunning 

Beide avonden hebben de basis gevormd voor het definitieve ontwerp, wat nu klaar is. Vandaag hebben we de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente Medemblik ingediend. Deze zal naar verwachting in de tweede helft van augustus ter inzage bij de gemeente komen. We hopen dat we in november aan de slag kunnen met de aanplant van de eerste bomen. Als het zover is, zullen we dat omwonenden en betrokkenen uiteraard laten weten.

De aanleg van het bos wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Vanuit deze subsidie hebben we alleen budget voor het aanplanten van het bos. De recreatieve invulling, zoals fiets- en wandelpaden, bankjes en mogelijke andere voorzieningen, zit niet in dit budget. In de planvorming houden we hier rekening mee, dat is te zien in het ontwerp. De wandelpaden zullen in aanvang onverharde graspaden (laarzenpaden) zijn.

Op onze website kun je regelmatig updates lezen over de voortgang van dit project. Hier vind je ook het definitieve ontwerp.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog