www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Mountainbikers krijgen voorlichting over fietsen in de natuur

8 november 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Noord-Holland

Mountainbikers die fietsen in de natuur blijven voorlichting krijgen over hoe zij zich het beste kunnen gedragen tijdens het fietsen in  (kwetsbare) natuur en over het rekening houden met  mederecreanten. Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties en de provincie Noord-Holland hebben dit besloten na een succesvolle pilot. 

De voorlichting sluit aan bij de buitencode MTB die de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) in overleg met terreinbeheerders hebben vastgesteld. De voorlichting was nodig omdat  de regels nog niet voor iedereen duidelijk waren. De komende weken wordt er extra informatie verspreid en wordt er meer gecontroleerd.

De provinciebrede aanpak in 2015 richtte zich vooral op het beter bekend maken van de gedragscode en de regels in natuurgebieden. Dat wordt  voortgezet en gecombineerd met controle en handhaving. De gedragsregels maken het mogelijk dat er gemountainbiked kan worden zonder   de natuur en de mederecreanten te verstoren. Verstoring van dieren of overlast en onveilige situaties voor mederecreanten is zo te vermijden. De komende weken controleren handhavers vaker. Mountainbikers die zich niet aan de voorschriften houden riskeren een bekeuring.

Handhavingssamenwerking
Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, PWN en Recreatie Noord-Holland hebben vorig jaar afgesproken meer te gaan samenwerken op het gebied van handhaving en voorlichting over gedragsregels. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij. Dit jaar richt de samenwerking zich op de voorlichting over en handhaving van de regels voor hondeneigenaren en mountainbikers in natuurterreinen en agressie tegen medewerkers van terreinbeheerders. Overtreders kennen soms de regels niet en zijn zich niet altijd bewust van impact van hun gedrag. Met een gezamenlijke aanpak en eenduidiger optreden zetten de organisaties hun capaciteit beter in.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog