www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Schoorlse Duinen na branden weer klaar voor toekomst

17 maart 2017 Boswachter Laurens Bonekamp in Noord-Holland
Resultaat plagwerkzaamheden (foto: ten Haaf & Bakker)

Resultaat plagwerkzaamheden (foto: ten Haaf & Bakker)

Met het vertrek van de graafmachines uit de Schoorlse Duinen, begin maart, wordt een ingrijpende herstelperiode afgerond. De plagwerkzaamheden waren de laatste grote werkzaamheden om de duinen na de branden in de periode 2009-2011 weer een gezonde toekomst te kunnen geven.

Graafwerkzaamheden afgerond
Er is de afgelopen drie maanden gegraven op verschillende plekken in het Vogelmeer, de Mariavlakte, het Frederiksveld, ’t grote Ganzeveld en Fortblink. De bodem is tot aan het grondwater afgegraven, gemiddeld 20-50 cm diep, met als doel de natte duinvalleien te herstellen. Op deze plekken komt het grondwater in natte perioden aan de oppervlakte en kunnen vele bijzondere planten- en dierensoorten zich ontwikkelen.

Resultaat plagwerkzaamheden (foto: ten Haaf & Bakker)
Resultaat plagwerkzaamheden (foto: ten Haaf & Bakker)

Mooi resultaat
Het resultaat is nu al heel indrukwekkend. Op plekken komt het water weer aan de oppervlakte, zoals we ook voor ogen hadden. Vooral bijzondere plantensoorten zoals de welriekende nachtorchis en ronde zonnedauw gaan hiervan profiteren. Ook verwacht ik dat we de rugstreeppad hier in de toekomst meer gaan zien. Nu zien mensen nog een vlakte met kaal zand, maar binnen 2-3 jaar ziet het hier een stuk anders en levendiger uit.

Ronde zonnedauw
Ronde zonnedauw

Rust keert terug
Voor zowel de vogels, dieren als bezoekers is het fijn dat de rust weer terug is in de Schoorlse Duinen. Vogels en dieren kunnen nu in alle rust hun jongen grootbrengen. Alle paden zijn weer toegankelijk en de vrachtwagens zijn het gebied uit. De afgevoerde voedselrijke grond heeft een bestemming gekregen buiten het duingebied. Het voedselarme zand is vervoerd naar het strand. Vanuit die plek mag het zand op een natuurlijke manier het gebied in stuiven.

Schoorlse Duinen hersteld na branden
Met deze laatste grote maatregel wordt een periode van actief herstel na de branden afgesloten. De afgelopen jaren hebben wij ons samen met omwonenden, gemeente Bergen en andere instanties ingezet om het gebied weer een gezonde toekomst te geven. Deze hulp werpt inmiddels zijn vruchten af en de natuur hersteld zich boven verwachting goed. Fietspaden zijn opgeknapt, bluswaterputten zijn geslagen, bomen geplant en grote delen open duin zijn hersteld. Het begin voor herstel is hiermee gelegd en de natuur is nu weer zelf aan zet.

Roetroute
Wil je met je eigen ogen zien hoe de natte duinvalleien en de verbrande natuur zich ontwikkeld? Loop dan de roetroute van ruim 5 kilometer. Deze route gaat langs plekken waar de branden hebben plaatsgevonden. Ook passeer je onderweg het Vogelmeer waar grond is afgegraven voor de terugkeer van natte duinvalleien. De route vertrekt vanuit het Buitencentrum Schoorlse Duinen en is met zwarte pijltjes duidelijk aangegeven.

Unieke Europese natuur
Natte duinvalleien horen net als stuivende duinen bij de Schoorlse Duinen. Een eeuw geleden kwamen ze nog op grote schaal voor. Verdamping door de vele aangeplante dennenbomen, waterwinning en kustafslag hebben ervoor gezorgd dat veel van deze natte duinvalleien zijn verdwenen. Ze vormen echter een kenmerkende schakel in het grotere ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit op Europees niveau.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog