www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Werkzaamheden in het Noorderbos in de Houtrak

20 augustus 2018 Boswachter Jamie Jenner in Noord-Holland
Het Noorderbos

Het Noorderbos in de Houtrakpolder.

Vanaf vandaag start het opknappen van de paden in het Noorderbos van de Houtrakpolder. Het opknappen van de paden is een onderdeel van de kwaliteitsimpuls. Tijdens de uitvoering zullen enkele delen van het bos tijdelijk niet of minder goed bereikbaar zijn.

Verbeteren

Begin jaren ’90 is in de Houtrakpolder het Noorderbos aangeplant. Het is een jong en vochtig bos met houtproductie. Bij de aanleg destijds zijn rechte plantlijnen neergezet die de bestaande kavelstructuur volgen. Ook het netwerk van paden volgt die strakke lijnen. In 2007 is er een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het Groene Schip; een grondlichaam van 30 meter hoog. Er is toen afgesproken dat de opbrengsten ervan zouden worden geïnvesteerd in het gebied zelf, waaronder een kwaliteitsimpuls voor het Noorderbos.

Afgelopen jaren bleek al dat de het bestaande netwerk van paden niet genoeg draagkracht had voor de benodigde machines. Daardoor stond vooral in de winter water op de paden, waardoor een wandeling een flinke opgave kon zijn. Dit wordt de komende maanden verbeterd!
Er zal een extra laag halfverharding worden aangebracht met een kleine greppel, waardoor de paden hoger en dus droger zullen zijn. Hierdoor kunnen ze het gehele jaar worden gebruikt voor zowel de boswachter als de wandelaar. Daarbij zullen we op een paar plaatsen een nieuw pad creëren, zodat er verschillende grote of kleine rondwandelingen mogelijk zijn.

Biodiversiteit

Ook al is het Noorderbos een relatief jong bos, er is toch al een gevarieerd bosklimaat ontstaan. Mede doordat het op voedselrijke (zee)kleigrond ligt. Bij de aanleg van een nieuw bos worden snelgroeiende bomen gebruikt, zoals de populier. Niet alleen de groei (toename houtopbrengst) is van belang, maar er wordt door Staatsbosbeheer ook veel waarde gehecht aan de toename van de biodiversiteit. Dit wordt ook in de Houtrakpolder met regelmaat geïnventariseerd en gemonitord. Zo komen in het Noorderbos al allerlei bijzondere planten en dieren voor zoals de grote keverorchis, mossen en verschillende soorten vogels zoals de groene specht, grauwe vliegenvanger, blauwborst, havik en buizerd. We willen graag dat de bezoeker van al dit moois kan genieten. We zien daarom mogelijkheden voor een betere en natuurlijkere beleving met de aanleg van nieuwe paden en routes. Met deze kwaliteitsimpuls wordt niet alleen de beleving verbeterd, maar zullen we ook de natuurwaarden verder gaan bevorderen.

Werkzaamheden

Werkzaamheden Noorderbos
De komende tijd kunt u machines en vrachtwagens tegenkomen tijdens uw wandeling in het Noorderbos.

De verwachting is dat de aannemer eind 2018 klaar zal zijn met deze werkzaamheden. U kunt de komende tijd dus vrachtwagens en machines tegenkomen tijdens uw wandeling in het gebied. Wij vragen hiervoor uw begrip om onveilige situaties te voorkomen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de boswachters van de beheereenheid Kennemerland via het e-mailadres kennemerland@staatsbosbeheer.nl of via tel. 023-524 0360.

reageren

geef een reactie

 • Hans Muller
  6 januari 2019 om 21:06

  LS.,
  Wij hebben vandaag geconstateerd dat de ingang tot het Noorderbos is afgesloten vanaf pont Buitenhuizen. Bij Zijkanaal C staat tot ons groot verdriet een groot nieuw groen hek. Hierdoor kan route van Wandelnet ook niet gevolgd worden. Palen van Wandelnet staan er nog wel. Het hek lijkt ons definitief. Er is nu geen veilige wandelmogelijkheid meer vanuit de Zaanstreek naar het bos. We willen hier bezwaar tegen maken. Ook gezien de ambitieuze plannen met het bos. Ik hoop dat U dit bezwaar serieus wilt oppakken.

  Met vriendelijke groet,
  Hans Muller

  • Boswachter Jamie Jenner
   7 januari 2019 om 16:29

   Beste heer Muller,

   Het klopt dat de ingang van het Noorderbos vanaf de pont Buitenhuizen definitief is afgesloten. Dit is gedaan vanuit het oogpunt van de onveilige verkeerssituatie van de oversteek (geen specifieke oversteekplaats en nabij een onoverzichtelijke bocht waar vaak ook hard gereden wordt). Wij hebben reeds al contact gehad met Wandelnet en het Recreatieschap Noord-Holland (beheerder van het Noordhollandpad) over de afsluiting en wijziging van de route. Zij zullen dit zo snel mogelijk ook op hun website en ter plaatse wijzigen en hebben er al over gecommuniceerd op hun Facebookpagina (https://www.facebook.com/noordhollandpad).

   Met vriendelijke groet,
   Boswachter Jamie Jenner

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog